Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Förarbevis för utryckningsfordon – Norge ligger i framkant, kommer vi ikapp?

Nyligen hemkommen från två uppdrag för Kommunal. Jag har bevakat och diskuterat räddningstjänstens frågor utifrån det fackliga perspektivet. Har även lyft intressefrågor som rör räddningstjänsten.

Fortsätt läsa

På besök i grannlandet

Jag har representerat Kommunal i Oslo på konferensen Brann og redning vilket var mycket uppskattat från arrangörerna. Jag hade flera bra samtal med brandmän från Norge. Vi pratade om liknande arbetssätt och framtida utmaningar. Det blev en hel del intressanta diskussioner och mycket bra erfarenhetsutbyte som Kommunal kommer ta med sig i det fackliga arbetet.

Jag hade en mycket bra dialog i Oslo med en av de brandmän i Norge som utbildar utryckningsförare till att få sin nationella kod (160) i körkortet. Detta innebär att man genomgår en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning i utryckningskörning. Han vittnade också om att utbildningen gav mycket lugnare och tryggare utryckningskörningar. Utbildningen gav också god kännedom om placering i trafiken för att inte stressa upp medtrafikanter. I Norge är det tillåtet att ”övningsköra” utryckningskörning utan att det skall vara en räddningsinsats eller liknande.

Något som jag fick en djupare information om handlade om Norges krav på utryckningsförare som Kommunal har som en prioriterad fråga. Jag vill påstå att Norge ligger långt fram i säkerhet och utbildning för utryckningsförare. Där anser jag att Sverige har att lära.

Skadeplats 2017 Helsingborg

Detta blev jag också starkt medveten om när jag några dagar senare representerade Kommunal på Skadeplats 2017.

En av punkterna i programmet handlade just om utryckningskörning och arbete på väg. Efter föreläsning kom det fram både chefer och brandmän som ville diskutera frågan eftersom Kommunal var en av få som arbetar med frågan om ett nationellt förarbevis för utryckningsförare.

I dag ställs det egentligen inga specifika krav på att framföra ett utryckningsfordon, allt från ambulans till tunga brandbilar. Det räcker med att du har rätt körkortsbehörighet.

Här skiljer sig det dock väldigt mycket mellan organisationer och arbetsgivare. Ekonomin är oftast avgörande för var man lägger nivån, men också förutsättningarna i organisationen. Efter samtalen i Helsingborg tänkte jag återigen på hur Norge har satt en nationell nivå på de som är utryckningsförare med kontinuerlig uppföljning. Allt för att förbättra säkerheten i trafiken för både personal, patienter och medtrafikanter.

Både chefer och brandmän uttryckte önskemål om att det bör finnas en nationell nivå på alla som kör utryckning. Dels med tanke på trafikflödet, hastigheterna på fordonen men också arbetsmiljön för personalen och säkerheten för tredje man.

Vad anser de ansvariga politikerna?

Det skulle vara intressant att höra vad de styrande politiker ute i kommunerna anser. Det är dom som faktiskt är högst ansvariga för arbetsmiljön. På vissa platser i Sverige kan du säkert få köra utryckningskörning bara du har rätt behörighet på körkortet men har ingen erfarenhet av tunga fordon eller ibland inte ens har egen bil att köra.

Kommunal driver frågan om ett nationellt förarbevis för utryckningskörning och har gjort kartläggning av utbildningar för att se hur en sådan utbildning skulle kunna se ut, för att eventuellt kunna läggas in som en del i SMO utbildningen.

Koppla även på Arbete på väg då det är en ganska naturlig del av våra arbetsplatser så tror jag att det verkligen skulle höja säkerheten och tryggheten för både personal och medborgare.

Vid tangentbordet

Joakim Ekholm