Är räddningstjänsten med i matchen?

Redo för framtiden?