Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Hur blir man brandman?

Detta kan uppfattas som en väldigt enkel fråga, men börjar man förkovra sig runt om i landet hur vägen till att bli brandman ser ut så kan detta te sig väldigt olika.

Fortsätt läsa

Jag kan uppskatta den enkelheten som många andra stora arbetsgrupper har; läs utbildningen för yrket – bli behörig! Vill man exempelvis bli lärare så läser man på lärarutbildningen och vill man bli polis läser man på polisutbildningen.

På tal om poliser så fängslas jag för övrigt av tanken av en brandmannabehörighet! Yrket idag är så komplext och för att öka kvalitetssäkring av oss själva för oss själva och för tredje man så hade detta kunnat vara ett spännande inspel.

Yrkeslegitimationen i sig är en kvalitetsmärkning och innebär att det finns ett lagrum som beskriver vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sådan legitimation ska kunna utfärdas. Jag kan inte påstå att jag är en expert på dessa områden, jag är som många av er andra brandman till yrket, men jag kan precis som er andra ifrågasätta och ställa frågor. Vad gör att så många andra yrken kräver behörighet men inte vårt? Handlar det om utbildning?

Vi har idag en brandmannautbildning, utbildningen för skydd mot olyckor (SMO), som är en tvåårig eftergymnasial utbildning som bedrivs av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett av problemen med denna är att många räddningstjänster ser denna utbildning mer som ett förslag på hur man kan bli brandman.

Ett ännu större problem är att vissa ser det dessutom som ett dåligt förslag. Istället skapar vi våra egna vägar till att brandman och dessa kan som sagt se väldigt olika ut runt om i landet. Vissa internutbildar istället nyanställda helt utan tidigare erfarenhet, många likställer istället ”Räddningsinsats”, som är en utbildning avsedd för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) och anställer därmed från sina deltidsled, några anställer outbildade och skickar iväg på ”Räddningsinsats” för att sedan ingå i heltidsstyrkor.

Jag lägger i och med detta ingen värdering kring vilken väg som är den rätta. Däremot kan jag känna mig lite bekymrad över den brist på kvalitetssäkring av våra medarbetare som detta leder till. Ytterligare problem ligger i arbetsgivarens makt att kunna anställa vem som helst från gatan, vilken styrka har vi då som fackförbund när vi ska slåss för våra löner? Mister du en står dig tusen (brandmän) åter, och det är tyvärr en sanning på många håll i Sverige. Det finns för många som vill ha jobben, för många som ställer upp på dåliga löner och för lite generella krav på de som anställs.

Missförstå mig inte, jag är stolt brandman och stolt över mina fantastiska kollegor. Jag ser en oerhörd kompetens hos oss i Halmstad och runt om i hela Sverige. Jag ser dock att vi är värda mer.

Vart ligger problemet då? Är slutprodukten så dålig från SMO att det är värt att lägga så mycket tid och pengar på att internutbilda själva? Eller är det en ursäkt för att kunna ta genvägar och anställa precis hur man vill för att till exempel uppnå vissa politiska mål? Jag har inte svaret, tanken med detta inlägg är snarare att väcka frågor. Om man nu är missnöjd med produkten från SMO så finns det fortsatt frågor att ställa sig: Är det utbildningen som inte håller måttet eller är det de som söker in till utbildningen inte ”tillräckligt bra?” Om nu utbildningen inte håller måttet, låt oss då förena oss i brandsverige och påverka myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till att förändra utbildningen.

Om problemet ligger hos de som söker sig till utbildningen finns det såklart lösningar på det också. Behöver man mer fokus på arbetslivserfarenhet och mindre fokus på betyg/högskolepoäng? Kanske man ska ha högre kravprofil i form av C-körkort, bättre fystester, ålderskrav?

Ska vi ha en högkvalitativ brandmannautbildning som leder till ”behöriga” yrkesmän eller är vårt yrke verkligen så lätt att vem som helst kan utföra det? Som sagt, jag har inte svaren. Oavsett vilket så ser jag ett behov av en röd tråd, ett svar på frågan: ”Hur blir man brandman?”

Patrik Sönnerstedt, brandman, Halmstads kommun
Operativa avd, räddningstjänsten