Deltidare har gått ur tiden – använd rätt begrepp

nybrandbloggbil

Hög kompetens säkrar räddningstjänstens insatser.

Hög kompetens säkrar räddningstjänstens insatser.

Hög kompetens säkrar räddningstjänstens insatser.