Kompetens att vara kompetent eller komplett?

rökdykare

Rökdykare

Det måste finnas en garanti för att rökdykning görs säkert.

Bild på en rökdykare.