Kompetens att vara kompetent eller komplett?

rökdykare

Hur hanterar man arbetsmiljöfrågor i samband med utbildningen av SMO- elever?

Hur hanterar man arbetsmiljöfrågor i samband med utbildningen av SMO- elever?

En bild på en rökdykare.