Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Kompetens att vara kompetent eller komplett?

Jag tycker att frågan hänger ihop med utbildning och jag tänker speciellt på SMO utbildningen som nu endast bedrivs på Revinge och Sandö under ledning av MSB. Hur hanterar man arbetsmiljö i samband med utbildningen av SMO- elever, hur ser organisationen ut egentligen?

Fortsätt läsa

Det som kommer fram och som berättas är ju att man utbildar och övar rökdykning på tre personer och använder metoder som inte normalt används i verksamheten utanför staketet på Revinge och Sandö. Har man egna regler och tillämpar man ett helt annat sätt bara för att det är ett avlyst område? Det verkar väldigt märkligt om det nu skulle vara så och hur fungerar skyddsorganisationen innanför staket på Revinge och Sandö? Det undrar jag med tanke på vad som sägs.

Man kan vara kompeten att bedriva utbildningar och även anföra övningar men använder man sin kompetens på ett kompetent sätt? Om det är nu så att man lär ut ett avvikande beteende med hur man övar rökövning så fallerar det hela på att man inte har någon skyddsorganisation. Det verkar ju då som man inte är kompetenta att använda sin kompetens som utbildningsanläggning.

Arbetsmiljöfrågorna att tunga delar av räddningstjänstens arbete och att hålla till på den säkra sidan verkar ju ligga ett stycke bort efter vad som kommer fram om hur MSB bedriver utbildningen. Ett svar på om detta vore intressant att få, hur går det egentligen till bakom staketet på det avlysta området?

Här kommer frågan igen när det gäller hur man från MSB hanterar arbetsmiljöfrågorna och tillämp­ningen av författningssamlingarna inom det avlysta området. Det kanske är dags att börja funderar över hur den framtida tillämpningen ska se ut och det är hög tid att börja med det arbetet. För MSB borde vara den myndigheten som bäst lever upp till Arbetsmiljöverkets regler och författningar, alltså bäst i klassen. Man säger ju inom idrotten så som man övar spelar man och övar man felaktigt så tar man med sig sitt beteende till den framtida arbetsplatsen, vilket kan ställa till med bekymmer.

Tillbaks i ämnen kompetent och kompetens i annan vinkel och det är frågan hur man resonerar på MSB när det gäller att vara den ledande myndigheten för räddningstjänsten. När det händer saker som har en karaktär av rikets säkerhet i form av terror, var finns MSB då när det händer? Är det den lokala räddningstjänsten som skall själv hantera frågan efter bästa förmåga. Den enda myndigheten som faktiskt har tänkt på det redan i förväg är ju Arbetsmiljöverket med sina författningssamlingar som oftast kritiseras utifrån och det handlar AFS 2007:7 som beskriver vad räddningstjänsten skall inventera och hantera när det gäller risker inom insatsområdet.

Sedan skulle jag kunna säga ”västfronten intet nytt” och jag syftar på insamlingsstiftelsen och deras arbete med att samla medel och verka efter stiftelsens statuter med att vinna ny mark med kunskap­er genom forskningen. Jag hoppas att någon från stiftelsens ledning kan ta lappen från munnen och avge vad som händer, för jag tror att det finns ett allmänt intresse för det. Vad är svårigheten med att kunna förmedla ett budskap om vad som sker när man slog på trumman vid bildandet. Det kanske inte finns så mycket att rapportera då det finns två herrar som har nycklarna till valvet.

Det är läge för avtalsperioder nu och jag vill påminna för dem som vill vara med och göra skillnad att det är dags att kliva på ångaren Kommunal för att visa att tillsammans blir vi starkare! Stöd finns hos oss inom andra yrkesgrupper och fackliga kamrater vilket är ovärderligt när man behöver få styrka.

Tänk på det och ha en fin vår!