Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Framtida brandmän eller ett utdöende yrke?

Jag har nu verkat i detta yrke under drygt 15 år och är av den ”gamla skolan”, det vill säga att jag började min anställning på brandstationen utan någon speciell ”brandkunskap” men jag hade andra kompetenser som ansågs värdefulla. Det var flera hundra sökande till tjänsterna och konkurrensen var stor i rekryteringen.

Fortsätt läsa

Blev upplärd av det ”bästa”, nämligen brandmännen i organisationen som visste vad som behövdes för att arbeta i organisationen men hade också mycket god erfarenhet. Efter något år påbörjade jag utbildning på Räddningsverkets skola och läste Brandman Heltid, 15 veckor betald utbildning som Kommunal har förhandlat fram. Jag var en av de sista brandmännen att ha förmånen att gå den ”gamla skolan”, för i samband med att jag gick utbildningen började en ny era i räddningstjänstens Sverige, nämligen SMO (Skydd Mot Olyckor).

Efter fler års påtryckningar från olika arbetsgivare runt om i landet så hade man utformat en ny utbildning för brandmän, och samtidigt kom den ”nya lagen” LSO (Lagen om Skydd mot Olyckor) och huvudman för utbildningen skulle vara MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). 2 års eftergymnasial utbildning som skulle leda till en bättre mångfald och jämställdhet i räddningstjänsten, men också möta framtiden utifrån omvärldens behov. Mycket generaliserat från min sida.

Vad hände? Min upplevelse av detta fram till idag skulle jag vilja del med mig av ganska generaliserat. Den nya utbildningen var ”höjd till skyarna” eftersom det var numera var 2 års ”brandutbildning” som skulle möta framtidens behov innan man kunde söka tjänst som brandman och löner skulle höjas radikalt eftersom det nu fanns ett underlag för välutbildade brandmän.

SMO eleverna började söka tjänster i organisationerna och det som kom in blev det en generellt tuff start för, då det var väldigt höga förväntningar från respektive räddningstjänst. Det blev färre och färre sökande till tjänsterna och räddningstjänsterna behövde ändå göra en utbildningsinsats för de nyanställda, eftersom SMO- utbildningen är väldigt bred och organisationens krav oftast var specifika för varje räddningstjänst.

Efter cirka 10 år påbörjade vissa räddningstjänster att försöka hitta egna lösningar eftersom man inte riktigt verkade vara helt nöjda med underlaget från SMO. Andra räddningstjänster som till exempel Gislaved/Gnosjö började titta på titulaturen av brandman, vilket fick ett hårt motstånd från Kommunal på bland annat BRAND 2013 i Piteå.

Nu cirka 15 år senare har flera räddningstjänster slopat krav på SMO- utbildning och även Brandman Heltid 15 veckor. Räddningstjänsterna ser andra kompetenser som viktigare och återigen utbildas de nyanställda på respektive räddningstjänst, MEN skillnaden nu är att nivån för att vara brandman idag inte är klarlagd. Det kan vara en person som har gått 2 år eftergymnasial utbildning, men det kan också vara en person som har gått 5-6 veckor Räddningsinsats, eller så kan det vara en person som räddningstjänsten utbildat själv under olika lång tid.

Har vi några kvinnliga och manliga brandmän kvar som möjliggör både kompetensutveckling och rotation mellan räddningstjänsterna om vi inte tar tag i frågan om yrket i framtiden?

Jag vet att Kommunal arbetar med frågan med beslutsfattare och politiker på olika nivåer för att bevara yrket och yrkeskompetens men även också utveckla yrket mot framtidens behov. Men jag vill också uppmana alla att stödja och bidra till Kommunals arbete genom att bland annat lämna in motioner men också prata ihop er ute på räddningstjänsterna hur ni vill ha det i framtiden för att sedan ta kontakt med era företrädare genom att driva frågan tillsammans.