Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Så förhandlades det nya Rib-avtalet fram

Det nya Rib-avtalet har mött kritik. Här bloggar Kommunals förhandlingschef Johan Ingelskog om hur förhandlingarna kring det kritiserade avtalet gick till mellan Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännens Riksförbund (BRF) och Kommunal.

Kommunal har i alla år fört förhandlingar om räddningstjänstens avtal och vi har inget emot kritiska synpunkter om resultatet av våra förhandlingar. Men vi vill att kritiken bygger på korrekta fakta.

Inför avtalsåret 2014 sades inte avtalet upp, utan avtalet förhandlades under fredsplikt. Eftersom Kommunal och SKL hade kommit överens om att förhandla under fredsplikt för 2014 blev även BRF delaktiga i förhandlingen. Då vi förhandlade under fredsplikt förstod Kommunal tidigt att det inte var läge att komma med andra yrkanden än höjning av ersättningarna. Detta gick arbetsgivaren med på till en början. Tyvärr blev BRF oense med arbetsgivaren och arbetsgivaren klev av förhandlingarna med alla parter. Detta innebar att ingen fick någon höjning för 2014.

Vid förhandlingarna  2015 begärde  Kommunal om att få höjning för både 2014 och 2015 för att ta igen det som förlorades under 2014. Kommunal sa ja till ett avtal som ombesörjde detta samt en del andra förbättringar medans BRF valde att varsla om konflikt.

Kommunal avstod då från att skriva på avtalet som vi sagt ja till av respekt för BRFs konflikt. Det avtal som BRF sedan sa ja till efter sin konflikt innehöll försämringar jämfört med det avtal som Kommunal från början hade sagt ja till.

Försämringarna bestod bland annat av att man inte längre fick betalt för påbörjad timme utan enbart för den gjorda tiden, disciplinära åtgärder så som varning skrevs in i avtalet och en utökning av arbetsskyldigheten. Konflikten ledde även till att avtalsperioden förlängdes och ersättning för 2014 och retroaktiviteten, som våra medlemmar borde haft, försvann. Kommunal kunde enbart konstatera att det avtal som BRF konfliktat sig till var sämre än det som vi sagt ja till.

I september 2016 tecknade Kommunal ett nytt avtal för räddningspersonal i beredskap med SKL / PACTA efter lång tid av förhandlingar. Efter det har det gått och går fortfarande rykten om hur detta avtal kom till. Ett av ryktena som går är att vi sa ja till första bästa förslag, vilket inte är sant. Förhandlingarna drog ut på tiden och var intensiva.

Det var inte enbart Kommunal som under denna tid träffade arbetsgivarorganisationerna för att förhandla, parallellt träffade även BRF arbetsgivarorganisationerna. De förslag som Kommunal fick ta ställning till och ha synpunkter på fick även BRF. Kommunal hade synpunkter och yrkanden som en del togs med och lika så hade BRF synpunkter och yrkanden som skrevs in i avtalet.

BRF har i media gått ut och sagt att de inte har fått vara med och påverka i denna avtalsrörelse, vilket alltså inte stämmer. De har varit lika delaktiga som Kommunal och de har varit med och ändrat på de förslag som förts fram från arbetsgivarsidan.

Det stämmer inte heller det som BRFs ombudsman Magnus Sjöholm säger i media ”att Kommunal för en gångs skull ville vara med i förhandlingen”. Kommunal har alltid förhandlat RIB-avtalet.  Vi har dock väntat på att de andra parterna ska förhandlat klart innan har vi skrivit på.

I det avtal som Kommunal tecknat för 2017 har vi begränsat arbetsskyldigheten till att enbart gälla under beredskapstiden, inte som framgår i media, att vi har utökat den. Det är enbart vid utbildning och övningar, som man lokalt kommit överens om, som kan ligga utanför beredskapsveckan.

OB är borta som en ersättningsform och ligger inbakad i timersättningen som har höjts

Bilersättningen är borta som ersättningsform och i stället har man lagt in värdet i beredskapsersättningen så att alla får ”bilersättningen”.

Det så kallade semesterskadeståndet har fördelas om så att fler, alla som arbetar med start midsommarveckan och sju veckor framåt får en förhöjd beredskapsersättning. Detta är betydligt fler av de anställda än vad det gamla systemet gjorde. Meningen är inte, och har aldrig varit, att man ska behöva ha beredskap under sin huvudsemester.

Nu är arbetsgivaren skyldig att så långt det går se till att man har ledigheten.  BRF har redan 2015 yrkat om att ”semesterskadeståndet” byts ut mot en förhöjd beredskap under sommarmånaderna. Detta har varit ett krav från BRF, som man nu inte vill kännas vid, när kritiken kommer. Kommunal hade inte detta yrkande, men BRF hade det redan inför 2015 års förhandlingar.

När det gäller försäkringar och pensioner är inte BRF en part i förhandlingarna om innehållet men det är Kommunal.

Kommunal tar ansvar för vårt avtal. BRF måste ta ansvar för det avtal som de undertecknade.

 

12 kommentarer

Innan du kommenterar, läs våra regler för kommentarer.

 • Björn

  Intressant att höra eran (din) sida av historien! Som arbetstagare hör man en sak ifrån BRF en helt annan ifrån er nu. Man vet inte riktigt vad man ska tro. Att ni står för erat avtal betyder det att ni tycker att det är ett bra avtal? Vi som jobbar kväll/helg får minskad lön med ca 30% (arbetsgivarens) siffror. Hur ska dom lyckas behålla sin personal? /Björn

 • Daniel

  Oavsett vem som är skyldig till att ha sagt eller gjort det ena eller det andra så är det fortfarande ett dåligt avtal för väldigt många!
  Varför ska man förlora pengar vid en löneförhandling?
  Varför ska vissa känna sig nöjda med att få 1/6 lönesänkning varje månad, det ni kallar övergångsperiod?
  Ni skulle ha samarbetat tillsammans alla tre fackförbund för att få till ett riktigt bra avtal för oss brandmän och inte bara en skrivbordsprodukt som irriterar!

 • Håkan Hallinder

  Nu är ni ute och cyklar igen.
  Flera av punkterna ni tar upp är på ren svenska ”idioti”
  Förstår inte att ni ens orkar?
  Vore det inte bättre att erkänna att detta avtal är helt fel?
  Inga deltids anställda brandmän anser att detta är en förbättring. Det har ni säkert insett då Mona är helt borta ur alla media.
  Istället har en högre förhandlings ansvarig trätt in.
  Problemet är ju att ni inte ens vet hur vi jobbar……
  Kom med floskler och annat men detta avtal är helt förkastligt!
  Fattar inte hur ni räknar?
  Bara semesterskadeståndet som är utbytt mot en ersättning på 35% av beredskspsersättningen är helt åt H- vete!
  Begriper ni inte det?
  Om ni vill vinna poäng, erkänn misstagen och kräv omförhandling.
  Alla förstår att detta avtal var ett test på alla andras avtal om ob ers osv.
  Kan väl bara säga att det föll platt…..det har ni inte undgått att se, eller?
  Jisses, det är inte farligt att erkänna misstag. Men jäkligt farligt att försvara dem i idioti !

 • Peter Bergh

  Kommunal bloggar igen och äntligen kommenterar och svarar man på kritiken. Eller nästan. Istället för att förklara sitt agerande visar man att man dels blandrar ihop yrkeskategorier, avtal och att man inte förstått våra yrkanden. Våra yrkanden är flera sidor långt medan Kommunals genom åren på detta avtal varit en enda mening och med en begäran om ”x procent under y år”. Konstruktivt?
  Vi försökte förklara och gav Kommunal våra yrkanden inför konflikten 2015 men trots detta avböjde man samarbete och att delta i kampen för Sveriges deltidsbrandmän och nu visar det sig varför: Kommunal förstod helt enkelt inte problemen, inte BRF:s yrkanden och gör det uppenbarligen inte nu heller. Vi förklarar gärna svensk räddningstjänst och den här branschen.

  Vision har förstått nu och förklarar hur de tänkte när de, citat: ”Vi ville teckna ett avtal som gör det lättare att kombinera ett ordinarie arbete i kommunen med deltidsarbete i räddningstjänsten. Fokus för oss var att få ordning på möjligheterna till återhämtning i det ordinarie arbetet efter att ha varit i tjänst i räddningstjänsten för att kunna få en dygnsvila inom ramen för reglerna i arbetstidslagen. Det finns där en begränsning på max 48 h arbete per vecka hos samma arbetsgivare. Våra medlemmar riskerade tidigare få inkomstförluster i sin ordinarie tjänst då de var tvungna att ta ut vila. I det nya avtalet så får nu Visions medlemmar ta ut sin dygnsvila, om det behövs, på sitt ordinarie arbete utan löneavdrag. Ambitionen med övriga förändringar av ersättningarna var inte att det skulle leda till en inkomstminskning utan att fördela om värdet från de särskilda ersättningarna till den fasta beredskapsersättningen. Detta då vi och SKL trodde att det skulle underlätta rekryteringen av deltidsbrandmän. Vi kan nu se att förändringar för vissa individer får större ekonomiska konsekvenser, trots övergångsreglerna, än vad vi kunde förutse när vi tecknade avtalet. Vi avser att ta upp nya diskussioner med SKL om detta för att få till en lösning”.

  Vet man inte att Kommunal är ett fackförbund kan man förledas att tro de i dessa frågor är något annat just nu och det vore klädsamt om Kommunal stod upp för arbetstagarna och brandmännen åtminstone när man inte vill samarbeta med BRF. Ett BRF som Kommunal ansett och uppenbarligen anser ska bekämpas istället för att verka i det egentliga syftet med att vara ett fackförbund, verka för bra förutsättningar för sina medlemmar. Om än de som för Kommunal inom denna bransch är få. Vi varnade för följderna av de låga eller helt uteblivna nivåerna i detta avtal och gör nu vad vi kan för att de effekter vi varnade för ska mildras. Det hade vi inte kunnat om vi inte tecknat utan fått stå utanför och sett Kommunal fortsätta i sina tankar med detta avtal. Vi vet inte vad de är och var men gissar att det var som för Vision men med den skillnaden att de nu förstått att det man vann på gungorna förlorar man på karusellen. En karusell som går fort nu men vi, Brandmännens Riksförbund, samarbetar gärna för att få stopp på den innan missnöje och avhopp förorsakar en nationell kris för svensk räddningstjänst. // Peter Bergh, BRF.

  • Hej Peter!
   I åratal har det varit svårt att rekrytera deltidsbrandmän och någonting måste göras för att kunna locka nya yrkesgrupper.
   Både Kommunal, Vision och SKL anser att flera av förändringarna i det nya avtalet gör det lättare att rekrytera fler deltidsbrandmän, framför allt bland kommunanställda. Därför har man gjort om så att beredskapen inte ligger per vecka.

   I det avtal som Kommunal tecknat för 2017 har vi begränsat arbetsskyldigheten till att enbart gälla under beredskapstiden, inte som framgår i media, att vi har utökat den. Det är enbart vid utbildning och övningar, som man lokalt kommit överens om, som kan ligga utanför beredskapsveckan.

   OB är borta som en ersättningsform och ligger inbakad i timersättningen som har höjts

   Bilersättningen är borta som ersättningsform och i stället har man lagt in värdet i beredskapsersättningen så att alla får ”bilersättningen”.
   Det så kallade semesterskadeståndet har fördelas om så att fler, alla som arbetar med start midsommarveckan och sju veckor framåt får en förhöjd beredskapsersättning. Detta är betydligt fler av de anställda än vad det gamla systemet gjorde. Meningen är inte, och har aldrig varit, att man ska behöva ha beredskap under sin huvudsemester.

   Här är länkar till de texter som Kommunal har publicerat om Rib-17
   https://www.kommunal.se/nyhet/test
   https://blogg.kommunal.se/brandbloggen/2017/01/27/sa-forhandlades-det-nya-rib-avtalet-fram/
   https://www.kommunal.se/nyhet/klargorande-om-det-nya-rib-avtalet
   http://www.ka.se/stora-protester-mot-brandavtal

   • Magnus

    Helt otroligt att Kommunal rapar upp samma ord om och om igen.
    Vi kan läsa avtalet!
    Och vi FÖRSTÅR det också. Skillnaden är att Kommunal har en helt annan bild om vad effekten av avtalet är!!!
    Svara på kritiken istället!
    Alla kommentarer handlar om att det har blivit SÄMRE!
    Alltså: MINDRE I PLÅNBOKEN!
    Klart är att man öppnat för att anställa inom kommunen också.
    Men löser det problemet när hundratals väljer att lämna???

 • Daniel

  Oavsett vem som är skyldig till att ha sagt eller gjort det ena eller det andra så är det fortfarande ett dåligt avtal för väldigt många!
  Varför ska man förlora pengar vid en löneförhandling?
  Varför ska vissa känna sig nöjda med att få 1/6 lönesänkning varje månad, det ni kallar övergångsperiod?
  Ni skulle ha samarbetat tillsammans alla tre fackförbund för att få till ett riktigt bra avtal för oss brandmän och inte bara en skrivbordsprodukt som irriterar!

 • Johan Andersson

  Jag vet inte vart jag ska börja ens. Det enda jag kan konstatera är att man börjar fundera. Ska jag vara med i ett fackförbund som inte har något att säga till om, trots att dom är överlägset störst bland deltidsbrandmän. Ska jag byta till ett annat som inte bryr sig? Det enda man kan konstatera att efter den senaste förhandlingen Rib17, är att det bara finns förlorare. SKL har lyckats få igenom avtal som är för bra för deras bästa. En hel kår har blivit överkörd och fått sämre villkor. Vissa mycket sämre andra lite sämre. Vad spelar der för roll? Ett avtal ska vara bättre än det innan. Att man ens skriver på ett avtal att plocka bort Ob-tillägg, även om hörjer timlönen. Man ska ju få ob för att man jobbar på obekväma arbetstider!? Om ni på Kommunal tror att alla deltidsbrandmän kan få ledigt under semester för att man har semester hos sin huvudarbetsgivare så säger jag välkomna ut i verkligheten. Vissa måste ha fler än en vecka jour för att täcka upp tack vare personalbrist på vissa ställen. Ygeman sa igår att staten inte ska gå in och lägga sig i lönenivåerna och det håller jag med om, men jag litar inte på dom som förhandlar för oss efter detta. Och att vissa väljer att säga sig är inte en otillåten stridsåtgärd utan helt enkelt att man fått nog. Man får inte strejka och fackförbunden accepterar dåliga förändringar. Alla har förlorat! SKL, arbetsgivarna, fackförbunden, brandmännen, samhället. Alla! Ta ert ansvar istället för att för bortförklaringar och pajkastning. Hälsningar en besviken deltidsbrandman i Hjo.

 • Johan Hegestrand

  Jaha du….
  Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.
  Att man har skrivet ett mycket dåligt avtal för Sveriges deltidsbrandmän måste snart även gå upp för kommunal.
  Detta drabbar inte en liten del stationer som ni skriver utan flertalet räddningstjänster i Sverige.
  Att nu i efterhand börja lägga över skulden på BRF gör inte saken bättre.
  Jag skiter faktiskt i vem som är orsaken till detta haveri! Ni eller BRF.
  BRF är iallafall med och försöker rädda upp det med lokala avtal medans ni tiger eller försvarar detta avtal.
  Vilken sida är ni på? Arbetsgivarna eller brandmännens?
  Vi börjar med:

  OB
  Tycker ni verkligen att man ska samma lön om man får larm på natten?
  Dom flesta larm vi åker på ligger inte på ”kontorstid”.
  Min huvudarbetsgivare drar givetvis av den tid jag har varit på larm på dagen.
  Att höja dagsersättningen med 40:- och sänka natt/helg larmen med 80:- är inget + i min värld.
  Och nej,en höjning med 300:- på den fasta summan kommer knappt täcka upp 3 nattlarm.
  Eftersläckning på natten…vem kommer vilja detta med mindre betalt än idag?
  Kommer ni även att försöka sänka ersättningen för tex. en uska som jobbar natt?

  Semester
  Jag jobbar tre veckors schema som brandman och har under mina 17år aldrig fått ta ut någon semester från räddningstjänsten.Det finns inga ersättare som går in täcker upp om jag skulle ta semester…
  Hur ska räddningstjänsterna lösa detta?
  Det är därför vi har fått skadeståndet. I år faller det sig så lyckligt att jag får in tre veckor i erat 8 veckors schema som gör att jag går +-0.
  Nästa år har jag två veckor under den perioden och kommer därför att förlora pengar.
  Rättvist?

  Bilersättning
  Jag har idag ett avtal som ger mig 150:-/vecka för att jag har en Fip bil som skall laddas och på vintern motorvärmare/kupe’fläkt.
  Efter maj-17. 0:-

  Att offra dom som endast kan ha jour på kvällar/helg.
  Många killar och tjejer i räddningstjänsten måste tyvärr jobba på annan ort än den där deras brandstation ligger. Nu ska ni kompensera dom i ett halvår och efter det skall dom sluta eller hur menar ni? Här har vi ju dom riktigt stora förlorarna!! Hur kan ett fackförbund gå med på detta? Helt oförsvarbart…

  lätthelger försvinner
  Här får vi mer betalt på storhelg 🙂
  +-0 med andra ord

  Förra månaden gick jag minus 400:- om RIB-17 hade gällt. Varför??
  För att jag åkte på mycket larm?
  Ska jag be befolkningen att endast krocka,få hjärtstopp,ta självmord eller få sitt hus nedbrunnet på dagtid?

  Från en besviken och just nu totalt omotiverad brandförman.

  317 Hegestrand
  Stn.1300
  Huskvarna

 • Fredrik Andersson

  Vem av parterna lade fram detta som ett förslag??
  ”Försämringarna bestod bland annat av att man inte längre fick betalt för påbörjad timme utan enbart för den gjorda tiden, ”

  Jag har räknat ihop alla mina löner från 2016 och enligt det nya avtalet Rib 17 så går jag miste om 2500 kr/år
  Jag och mina kollegor har 1V jour i streck 24 tim/dgn och nyrekryteringar har alltid varit ett problem för oss..
  hur skulle då en ökning av dagersättningen lösa det problemet??
  Att då inte förstå att vi är missnöjda med denna (Lönedumpning) tycker jag är märkligt!

  Återkoppling Önskas!

 • Johan Hegestrand

  hejsan!
  Eftersom min förra kommentar inte publiceras så försöker jag igen!
  Ett kanonavtal ni har förhandlat fram!
  Kunde ju inte blivit bättre!
  Inte en enda brandman gnäller och ingen har sagt upp sig. Så åter igen ett stort TACK.

 • pather

  Visst är det bra att ni försöker förbättra för att rekrytera kommunalanställda, men de har ju möjlighet att söka idag med. Många kan ju inte lämna sina jobb, tittar man på många områden är man ju inte direkt överbemannade. Sedan ska man uppfylla fysiska krav. Men viktigast av allt är att man klarar jobbet, det är inte alla som fixar att vara med om det många av oss får se. Så jag tror att man får tänka betydligt bredare än att försöka få till ett avtal som passar några kommunanställda.

  Sedan kan ni ju smutskasta BRF men de representerar flera tusen deltidsbrandmän så ska det kännas någorlunda rimligt är det ju bra om ni kan vara överrens innan avtal skrivs på.

  Så ta av skygglapparna och se vad som händer i Sverige och fundera på hur bra avtalet var, för det måste vara fantastiskt för ni ska kunna rekrytera så många kommunalanställda för att täcka upp alla som slutar plus de som redan fattas.