Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Så förhandlades det nya Rib-avtalet fram

Det nya Rib-avtalet har mött kritik. Här bloggar Kommunals förhandlingschef Johan Ingelskog om hur förhandlingarna kring det kritiserade avtalet gick till mellan Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta, Brandmännens Riksförbund (BRF) och Kommunal.

Kommunal har i alla år fört förhandlingar om räddningstjänstens avtal och vi har inget emot kritiska synpunkter om resultatet av våra förhandlingar. Men vi vill att kritiken bygger på korrekta fakta.

Inför avtalsåret 2014 sades inte avtalet upp, utan avtalet förhandlades under fredsplikt. Eftersom Kommunal och SKL hade kommit överens om att förhandla under fredsplikt för 2014 blev även BRF delaktiga i förhandlingen. Då vi förhandlade under fredsplikt förstod Kommunal tidigt att det inte var läge att komma med andra yrkanden än höjning av ersättningarna. Detta gick arbetsgivaren med på till en början. Tyvärr blev BRF oense med arbetsgivaren och arbetsgivaren klev av förhandlingarna med alla parter. Detta innebar att ingen fick någon höjning för 2014.

Vid förhandlingarna  2015 begärde  Kommunal om att få höjning för både 2014 och 2015 för att ta igen det som förlorades under 2014. Kommunal sa ja till ett avtal som ombesörjde detta samt en del andra förbättringar medans BRF valde att varsla om konflikt.

Kommunal avstod då från att skriva på avtalet som vi sagt ja till av respekt för BRFs konflikt. Det avtal som BRF sedan sa ja till efter sin konflikt innehöll försämringar jämfört med det avtal som Kommunal från början hade sagt ja till.

Försämringarna bestod bland annat av att man inte längre fick betalt för påbörjad timme utan enbart för den gjorda tiden, disciplinära åtgärder så som varning skrevs in i avtalet och en utökning av arbetsskyldigheten. Konflikten ledde även till att avtalsperioden förlängdes och ersättning för 2014 och retroaktiviteten, som våra medlemmar borde haft, försvann. Kommunal kunde enbart konstatera att det avtal som BRF konfliktat sig till var sämre än det som vi sagt ja till.

I september 2016 tecknade Kommunal ett nytt avtal för räddningspersonal i beredskap med SKL / PACTA efter lång tid av förhandlingar. Efter det har det gått och går fortfarande rykten om hur detta avtal kom till. Ett av ryktena som går är att vi sa ja till första bästa förslag, vilket inte är sant. Förhandlingarna drog ut på tiden och var intensiva.

Det var inte enbart Kommunal som under denna tid träffade arbetsgivarorganisationerna för att förhandla, parallellt träffade även BRF arbetsgivarorganisationerna. De förslag som Kommunal fick ta ställning till och ha synpunkter på fick även BRF. Kommunal hade synpunkter och yrkanden som en del togs med och lika så hade BRF synpunkter och yrkanden som skrevs in i avtalet.

BRF har i media gått ut och sagt att de inte har fått vara med och påverka i denna avtalsrörelse, vilket alltså inte stämmer. De har varit lika delaktiga som Kommunal och de har varit med och ändrat på de förslag som förts fram från arbetsgivarsidan.

Det stämmer inte heller det som BRFs ombudsman Magnus Sjöholm säger i media ”att Kommunal för en gångs skull ville vara med i förhandlingen”. Kommunal har alltid förhandlat RIB-avtalet.  Vi har dock väntat på att de andra parterna ska förhandlat klart innan har vi skrivit på.

I det avtal som Kommunal tecknat för 2017 har vi begränsat arbetsskyldigheten till att enbart gälla under beredskapstiden, inte som framgår i media, att vi har utökat den. Det är enbart vid utbildning och övningar, som man lokalt kommit överens om, som kan ligga utanför beredskapsveckan.

OB är borta som en ersättningsform och ligger inbakad i timersättningen som har höjts

Bilersättningen är borta som ersättningsform och i stället har man lagt in värdet i beredskapsersättningen så att alla får ”bilersättningen”.

Det så kallade semesterskadeståndet har fördelas om så att fler, alla som arbetar med start midsommarveckan och sju veckor framåt får en förhöjd beredskapsersättning. Detta är betydligt fler av de anställda än vad det gamla systemet gjorde. Meningen är inte, och har aldrig varit, att man ska behöva ha beredskap under sin huvudsemester.

Nu är arbetsgivaren skyldig att så långt det går se till att man har ledigheten.  BRF har redan 2015 yrkat om att ”semesterskadeståndet” byts ut mot en förhöjd beredskap under sommarmånaderna. Detta har varit ett krav från BRF, som man nu inte vill kännas vid, när kritiken kommer. Kommunal hade inte detta yrkande, men BRF hade det redan inför 2015 års förhandlingar.

När det gäller försäkringar och pensioner är inte BRF en part i förhandlingarna om innehållet men det är Kommunal.

Kommunal tar ansvar för vårt avtal. BRF måste ta ansvar för det avtal som de undertecknade.