Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Kommunal delaktigt i utformningen av nya räddningsfordon

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av nya räddningsfordon. Kommunal deltar i detta arbete tillsammans med MSB och räddningstjänsten.

Fortsätt läsa

Räddningsfordon måste fungera vid olika sorter uppdrag och vid utformningen av nya fordon spelar även den tekniska utvecklingen som hur viktfördelningen ser ut och hur mycket ett fordon får väga. Kommunal och räddningstjänsterna tillsammans med MSB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört arbetet med den nya upphandlingen för BAS 1-4, ett koncept för släck-/räddningsfordon som täcker räddningstjänstens behov.

Detta är ett arbete som Kommunal har varit delaktigt i sedan 1984, numera i form av en permanent arbetsgrupp (den första bilen enligt detta koncept togs i trafik 1996). Genom uppföljning ska BAS kontinuerligt förbättras. Upphandlingen är nu avslutad och ramavtal har tecknats med Autokaross Rescue Systems i Floby AB och med Sala Brand AB.

BAS ska kontinuerligt förbättras
Brister ska byggas bort och det som är bra ska man bygga vidare på och utveckla. Utveckling sker kontinuerligt genom att tekniska/taktiska framsteg och anmälningar om fel och brister följs upp. Målsättningen med BAS är att erbjuda svensk räddningstjänst fordon med hög kvalitet och kontinuerligt uppdaterade med det senaste inom metod och teknik.

Kommunals och gruppens arbete går vidare med ett avtal på tankbil och lastväxlare som är målen för 2017.