Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Ni är en förebild för att ni är här

Ett efterlängtat jämställdhets- och mångfaldsarbete har nu varit igång i några år inom räddningstjänsten. Kommunal har deltagit i utvecklingsarbetet från start och sett en positiv utveckling. Fokus på inkluderande kultur och bra värderingar har bidragit till att många räddningstjänster är i förändring. Det har bland annat lett till att det har blivit lättare för kvinnor att söka mer ansvarsfulla tjänster, men vilken skillnad gör kvinnligt nätverkande för frågan egentligen?

Fortsätt läsa

För Kommunals kvinnliga medlemmar som är befäl, har nätverket Magmas träffar varit ett viktigt steg i utvecklingen. Magma arbetar sedan 2015 för fler kvinnor på ledande positioner och mer diversifierade ledningsgrupper inom svenskt räddningstjänst och svensk krisberedskap. Genom att etablera inflytelserika kontakter och partnerskap, vill Magma stötta kvinnor som redan är ledare att få kraft att fortsätta och inspirera till att ta ytterligare steg framåt i karriären. Ett annat syfte med nätverket är att lyfta fram förebilder. Inte bara för dem som redan är inne i systemet, utan också för alla de som är på väg in. Det är viktigt att de unga ser att det går att göra karriär inom räddningstjänsten och den offentliga sektorn.

Nätverksträffar som inspirerar

Syftet med Magmas allra första möte var främst att skapa nya kontaktytor, sprida kontakter och påbörja en diskussion om vad det innebär att vara chef.  En viktig del i nätverkandet är att man hjälper varandra och pratar om hur man löser olika situationer för att stärka individen. Många av de kvinnor som deltog i första mötet har höga ambitioner och krav på sig själva och då kan det vara skönt att höra om andras erfarenheter och goda råd.

Att vara chef kan vara både tufft och roligt, vilket Magmas senaste och tredje träff Boost#3 lyfte. På träffen, som hölls i oktober, gav tre inspirerande kvinnor tips på hur man kan ta sig fram, våga se, agera och ta samtalet som chef. De har alla olika bakgrunder, har på olika sätt nått fram till ledande positioner och är nu viktiga förebilder för framtidens chefer.

Lena Lind, VD Brandskyddsföreningen, inledde mötet med att berätta om sin organisation, hur vi når nya mål tillsammas. Päivi Havlund, tidigare chef för Norrköpings brandförsvar och med 20 års erfarenhet som chef, lyfte vikten av att som chef ta ansvar för den psykosociala hälsan som lyfts i nya AFS 2015:4. Ulrika Sedell höll en inspirerande föreläsning, utifrån boken ”Bortom Glastaket”, om hur man som chef kan stärka sina egenskaper som individ och vilka karriärsnycklar som kan behövas för att nå toppen som chef.

Kommande inspiration

För dig som missat Magmas verksamhet kommer snart en ny chans. Varje år bjuder Magma in till inspirationsdagar för att bidra till karriärlyft. Tyngdpunkten kretsa kring ledarskap i det offentliga rummet och kvinnliga förebilder samt erbjuda handfasta tips på hur man kan bli framgångsrik genom att navigera i organisationens informella förutsättningar. Ett mål är att starta talang- och ledarprogram i nätverksformat under 2017–2018.

Nyttan med nätverk

Det är idag otroligt viktigt att få fram de förebilder som finns för att främja utvecklingen för de yngre.  Majoriteten av de kvinnor som har jobbat som befäl och ledare inom räddningstjänsten har en otrolig potential. Att vara en förebild kan tyckas vara jobbigt, men vare sig man gillar att vara en förebild eller inte, är det otroligt viktigt att visa vägen för andra som står i startgroparna.

Där är nätverkandet ett otroligt stöd, som kan bidra till stora framgångar på vägen till kvinnligt chefskap och inte minst vad det innebär att vara en förebild för andra kvinnor inom räddningstjänsten. Eller som Ida Texell, räddningschef/förbundsdirektör för Brandkåren Attunda och grundare av nätverket Magma, summerar: ”Att våga stå för sig själv, sin kompetens och ha lite råg i ryggen tror jag normerar framtiden”. Det är vi många som kan skriva under på.

Läs mer om Magma.