Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Klargörande om de nya RiB-avtalen

Vi har fått till oss en del frågor om de nya RiB-avtalen. I detta blogginlägg ska jag besvara en del av frågorna. Jag har förstått att det ryktas om att Kommunal skulle ha försämrat avtalen för RiB, därför vill jag nedan beskriva närmare vad som ändrats.

Fortsätt läsa

Vi har tecknat två avtal:

  1. Det första avtalet (framöver kallat ”RiB 16”) gäller för perioden 1 oktober 2016-30 april 2017. Det avtalet är exakt detsamma som gällde fram till 30 september 2016, förutom att ersättningarna höjs med 2,3 %.
  2. Det andra avtalet (framöver kallat ”RiB 17”) gäller mellan 1 maj 2017-30 april 2019. I det avtalet är beredskapsersättningen ändrad från veckoersättning till timersättning. Dock är en vecka fortfarande det som ska gälla, om inte den anställde vill ha något annat. I avtalet finns siffran 159,50 kr, som är ersättningen som ligger till grund för timberäkningen. I den summan är bilersättningen inbakad samt den så kallade ob-ersättningen som utgavs på kvällar och helger. Den tiden som är förlagd på så kallade storhelger kommer att ökas till 200 % samt numer även omfatta pingstafton och pingstdagen.

Vad innebär det att beredskapsersättningen ändrats från veckoersättning till timersättning?

Det betyder att en beredskapsvecka (innan 2017 års höjning, som baseras på det kommande märket som ännu inte är satt) blir värd 4 287 kr. Detta gäller alltså för avtal RiB 17.

Uträkningen ser ut på följande sätt:

  • 16% av 159,50 kr = 25,52 kr
  • 25,52*168 tim = 4 287 kr

Även ersättningen för den tiden man är i tjänst kommer att beräknas på 159,50 kr (innan 2017 års höjning, som baseras på det kommande märket som ännu inte är satt).

Det innebär att:

  • 1:a timmen blir värd 279 kr mot dagens (d v s RiB 16) 244 kr
  • 2:a timmen blir värd 223 kr mot dagens (d v s RiB 16) 156 kr (OBS! Rättelse per 17/11 2016: Tidigare angavs felaktigt att den 2:a timmen blir värd 160 kr, men den korrekta siffran är alltså 223 kr).

Förändrad semesterersättning

Den förhöjda semesterersättning som kunde fås vid de tillfällen där den anställde blev tvungen att ha beredskap under huvudsemestern, görs om. Istället får alla som har beredskap under 8 veckor, räknat från midsommarveckan och framåt, en förhöjd beredskapsersättning på 35 %. Det innebär att fler kommer att få en högre ersättning under sommaren. Det kan även bli så att den anställde kan få den förhöjda ersättningen vid mer än en beredskapsvecka, beroende på hur beredskapen ligger.

Avtalet i korthet kan du läsa mer om här.