Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Arbetskada – den viktiga vägen tillbaka

Jag sitter på tåget och är på väg mot jobbet och skummar igenom tidningen. Där läser jag en artikel om en olycka som har inträffat i England. En person har stuckit ut huvudet utanför fönstret på tåget och förolyckas direkt. Vilket trauma för medpassagerarna, tänkte jag direkt. Och för räddningstjänsten som ska vara där och hjälpa till! Det är en del av brandmännens vardag, en del av arbetsmiljön och något som kan inträffa på arbetsplatsen.

Vi är starka både fysisk och psykiskt och det är en del av det som krävs för att arbeta i yrket. Men vad kan en insats kräva av dig som brandman och vad får du för hjälp när du inte kan hantera situationen eller om du får en skada?

Det finns risker med de flesta jobb, men inom räddningstjänsten är det speciellt. Förutom att jobbet är tungt finns också andra faror i arbetsmiljön. En tung arbetsuppgift behöver inte alltid vara tung fysiskt, till exempel att ta hand om svårt skadade eller avlidna människor på en olycksplats.

Som vid tågolyckan i artikeln till exempel. En person har förolyckats och ska tas om hand, samtidigt ska räddningstjänsten arbeta med att säkerställa spåret, göra efterarbete och sanering och se till att få igång trafiken så snart som möjligt. Det finns utbildning och det finns inarbetade rutiner. Men det går omöjligt att vara förberedd för allt.

Vi kan se att tiderna har förändrats. Förr stod man pall för alla sorters insatser. Eller, gjorde man verkligen det…? Saken var den att vi inte talade så mycket om det som hänt eller det man hade upplevt. Man skulle bara klara av det. Det har blivit skillnad och är mycket bättre i dag, med samtal efter insats och rutiner när något särskilt har hänt. Vid mindre insatser kan det räcka att prata med en kollega, men vid större kan det behövas professionell hjälp.

Arbetsmiljön är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön, till exempel tunga lyft, är kanske det första vi tänker på. Men det handlar precis lika mycket om det psykosociala. Arbetsgivaren är skyldig att organisera arbetet för en bra arbetsmiljö – det innebär att arbetsmiljön ska vara anpassad efter människors olika behov. Både fysiskt och psykosocialt.

Om jobbet gör dig sjuk eller om du skadar dig i arbetet så att du blir sjukskriven under kortare eller längre tid är det viktigt att komma ihåg ditt försäkringsskydd. Genom Försäkringskassan har du ett grundskydd och genom att din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du ett kompletterande försäkringsskydd som du måste ansöka om. Du har också försäkringar genom ditt medlemskap i Kommunal, ta reda på vilka ersättningar du får där.

Arbetsskada kan vara en sjukdom eller skada som du fått på grund av ditt arbete. Om någon blir skadad på jobbet ska arbetsgivaren göra en anmälan, men du har ett ansvar att se till att en sådan anmälan görs. Ta hjälp av skyddsombudet! Läs mer här om hur ni kan gå tillväga.

Utöver försäkringsskyddet kan du också söka ekonomiskt stöd ur Kungafonden.

För att komma tillbaka är bra rehabilitering också av stor betydelse. Policies och handlingsplaner är grunden till en fungerande verksamhet. Det är viktigt!

Arbetsskador går att förebygga på många sätt men risker kommer alltid att finnas. Och vägen tillbaka kan vara lång. För personal i räddningstjänsten kan påfrestningarna bli stora. Vi är bara människor, men brandmän har ett arbete som kräver styrka för att kunna genomföra arbetsuppgifterna. Det är bra att Arbetsmiljöverket har förtydligat arbetsgivarens ansvar även för den psykosociala arbetsmiljön. Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi måste bli bättre på att upptäcka arbetsskador i tid – och anmäla dem. Det finns verktyg för den som behöver hjälp och även stöd för nära kollegor att se den som behöver hjälp. Kommunal finns för dig och arbetsmiljöfrågor är högt uppe på agendan för alla medlemmar.

Ta hjälpen och var rädd om dig!