Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Nationellt förarbevis för utryckningsfordon borde vara en självklarhet

Solen skiner och det är precis en sådan härlig dag som det kan vara på sensommaren. Du är ute och kör bil. Du är utvilad efter semestern och känner dig...

Fortsätt läsa

Solen skiner och det är precis en sådan härlig dag som det kan vara på sensommaren. Du är ute och kör bil. Du är utvilad efter semestern och känner dig glad. Du närmar dig ett skogsparti och vägen blir kurvig. Vägunderlaget är blött, snart kommer en kraftig vänsterkurva, du saktar ner hastigheten för att kunna planera körningen. Ett möte kommer men du ligger rätt på vägbanan, allt är under kontroll.

Att köra bil är inte en självklarhet, det krävs utbildning som därefter ger dig ett körkort. Utan utbildning och körkort får du helt enkelt inte köra bil. Du har då fått grunden och en början för att utvecklas och bli bra.

Körkort krävs för att köra de flesta fordon i Sverige. För vissa fordon krävs också särskilda förarbevis, som visar att föraren har en färdighet i att köra just det fordonet. Har du koll på när du behöver ett förarbevis? Och när du inte behöver?

1. Behöver du förarbevis för att använda motorsåg? (Kedjehastighet 9 m/s, vikt 4 kg)
2. Behöver du förarbevis för att köra EU-moppe? (Hastighet 25 km/tim, vikt från 80 kg)
3. Behöver du förarbevis för att köra snöskoter? (Hastighet 70 Km/tim, vikt 400 kg)
4. Behöver du förarbevis för att köra golfbil? (Hastighet 30 km/tim, vikt 400 kg)
5. Behöver du förarbevis för att köra gaffeltruck? (Hastighet 50 km/tim, vikt från 1 000 kg)
6. Behöver du förarbevis för att köra traktor klass II? (Hastighet 30 km/tim, vikt från 2 400 kg)
7. Behöver du förarbevis för att köra brandbil? (Fri hastighet vid utryckning, vikt från 3 500 kg)
9. Behöver du förarbevis för att köra ambulans? (Fri hastighet vid utryckning, vikt från 2 500 kg)

(Rätt svar: fråga 1-6 ja, fråga 7-8 nej)

För att köra ett fordon inom andra verksamheter än brand och ambulans krävs alltså förarbevis. Inom transportyrken som buss, taxi och lastbil krävs både utbildning och erfarenhet, för att framföra en hjullastare krävs 3 500-4 000 timmars träning.

Trafikmiljön blir alltmer intensiv, trafiken allt tätare. Samtidigt blir utryckningsfordonen tyngre. Kraven på en utryckningsförare ökar därför. Är det då inte rimligt med ett särskilt förarbevis även för utryckningsfordon?

brandbil på väg

Foto: Eva Wernlid

I dag finns inget nationellt regelverk för utryckningsförare som säkerställer grundläggande krav och kompetens, något som finns för all annan yrkesmässig trafik. Dagens regler ställer inga särskilda krav förutom B-körkort för ambulans och C-körkort för brandfordon över 3,5 ton. Att föraren har kunskap och trafik- och körvana efterfrågas inte. Är inte det märkligt?  Det är ju mycket tunga fordon vi pratar om – som dessutom ska framföras under stress i en larmsituation, mitt bland övrig trafik.

Det är i nuläget upp till varje enskild arbetsgivare att avgöra vilken kompetens föraren ska ha. Det innebär att de olika räddningstjänsterna har stora olikheter vad gäller anställningskrav, fortlöpande utbildning och förbyggande åtgärder. Utryckningsfordon kan därför på vissa håll framföras av personer som har liten eller ingen erfarenhet alls att påkalla fri väg!

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren skyldighet att se till att föraren har kompetens för uppgiften, men reglerna efterlevs inte idag. Vid rekrytering förr krävdes att den som skulle anställas hade C-körkort, men idag finns inte alltid något sådant krav.

Den som anställs som brandman förutsätts vara färdig för att köra på larm i tät trafik, bryta mot vissa trafikregler, köra mot rött ljus med alla risker som det innebär. Det borde vara en självklarhet att redan på grundutbildningen få tillräcklig träning i att framföra utryckningsfordon. Då kanske vi också skulle se färre av de olyckor med dödlig utgång som det varit alldeles för många av de senaste åren.

För att möta de krav som ställs på utryckningsförarna är det nödvändigt med en nationell utryckningsförarutbildning och ett nationellt förarbevis. Det är en fråga som Kommunal lyfter mot politiken. Det är nödvändigt, inte bara för att kvalitetssäkra kompetenskraven – utan även för att kunna möta samhällets krav på nollvision för dödsfall i trafiken.