Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Är trygga jobb i räddningstjänsten på väg ut?

Brandmansyrket har tidigare varit mycket attraktivt. Förr om åren kunde det komma in flera hundra ansökningar till varje utlyst tjänst.

I räddningstjänsten har det varit en självklarhet med trygga anställningar. Den som hade gått utbildningen och kom ut i jobb fick alltid tillsvidareanställning. En kollega som gick i pension ersattes genast med en nyanställd brandman som självklart fick tillsvidareanställning, ibland efter en kort tids vikariat. Hur ser det ut idag? Kan arbetsgivarna fortfarande erbjuda trygga jobb med goda villkor? Och hur kommer det att påverka rekryteringen i framtiden?

Det pratas mycket i samhället om de otrygga anställningarna. Inom till exempel vård och omsorg är det många timavlönade som väntar vid telefonen för att genom ett sms få veta om de får jobb idag. Det finns ingen möjlighet att planera. Du har ingen aning om hur arbetsveckan kommer att se ut eller vilken inkomst du kommer att få. Rädslan är stor att behöva tacka nej till ett pass, kanske ringer arbetsgivaren aldrig tillbaka då.

Rapportläsning ingår bland mina arbetsuppgifter och jag sitter nu och ser över två av Kommunals rapporter. Visstid på livstid handlar om otrygga anställningar och Är det här okej? om villkoren för visstidsanställda. Rapporterna handlar egentligen om situationen inom vård- och omsorgssektorn, och båda är ett par år gamla, men jag ser att mycket stämmer på räddningstjänsten idag.

Tendensen har funnits ett tag och nu är sms-jobbandet ett faktum även för brandmän. Allt fler timavlönade brandmän finns därute i organisationerna.  Genom ett sms får de meddelande om att infinna sig på stationen. Där får de arbeta några timmar, sen gå hem och vara beredda på nästa sms. Hur mycket och ofta de får jobba beror på organisationens behov. Antalet visstidsanställda inom räddningstjänsten ökar för femte året i rad och är nu uppe i 6-10 procent!

Kanske behöver vi nu pausa en stund och reda ut några begrepp. Vad menas egentligen med tillsvidareanställning, visstidsanställning och timanställning – och hur påverkar detta räddningstjänsten eller dig som brandman? Tillsvidareanställning är det vi brukar kalla ”fast jobb”, en trygg anställning. Sen har vi de mer otrygga anställningarna. Visstidsanställning används som ett samlingsbegrepp för vikariat och så kallad allmän visstidsanställning. Ibland hör man ordet ”timanställd” men den rätta benämningen är timavlönad. Det är när man hoppar in och arbetar på timmar efter behov och är egentligen ingen anställningsform – det betyder bara att du får betalt per timme.

Nu sprider sig alltså de otrygga jobben även till räddningstjänsten. Det gör mig upprörd! I andra branscher vet vi att så många som 25 procent av de visstidsanställda inte vill jobba kvar i branschen inom tre år. Vad händer när de sms-arbetande brandmännen får nog och inte orkar vänta på sms längre?

Samtidigt förklarar det här en del om varför det inte riktigt fungerar därute i organisationerna. Frågeställningar som vi ofta står inför, som förskjuten arbetstid, schemaläggning, semesterschema och så vidare.

Om det nu är så att de trygga jobben fortsätter att minska i räddningstjänsten, om arbetsgivarna inte längre klarar av att erbjuda trygga jobb, då kommer det att bli betydligt svårare att rekrytera personal i framtiden. Mer resurser och heltid som norm ska gälla på hela arbetsmarknaden – även inom räddningstjänsten!