Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Annie Lööf lyfter viktig fråga om hot och våld

Ännu en gång har frågan om hot och våld mot utryckningspersonal debatterats, en av de viktigaste frågorna för medlemmarna i Kommunal som arbetar inom räddningstjänst och ambulans. Vi är glada över att även Annie Lööf (C) ser och delar Kommunals bild av det allvarliga läget vad gäller hot och våld riktat mot utryckande personal.

Kommunals medlemmar inom ambulans och räddningstjänst lever med en tuff arbetsmiljö, där risken för hot och våld är ständigt närvarande. Skärpt lagstiftning och högre straffskalor kan vara viktiga delingredienser i att stävja brott mot utryckningspersonal, men erfarenhet och forskning visar entydigt att vägen till framgång när det gäller att minska hot och våld också går genom förebyggande arbete.

Främst handlar det om att bygga relationer mellan samhällsmedborgarna och våra medlemmar – den utryckande personalen. Annie Lööf nämner bland annat det utmärkta projektet Människan bakom uniformen (MBU) som har haft väldigt positiva effekter på området. Det är helt avgörande att politiken prioriterar och avsätter ytterligare resurser till långsiktiga insatser av detta slag.

Det är också vad vi i Kommunal har framfört till inrikesminister Anders Ygeman när vi lyft detta allvarliga samhällsproblem under våren. Räddningscheferna har också sett och uppskattat det förebyggande arbetets starka potential. Många framhåller att förebyggande åtgärder bör permanentas inom ramen för verksamheten. Vi är inte främmande för skärpta straff för hot och våld mot våra medlemmar, men låt oss inte glömma att problemet måste bekämpas på flera fronter.

Tobias Baudin, förbundsordförande, Kommunal
Mona Hjortzberg, ombudsman, Kommunal