Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Stoppa cancer på jobbet!

Cancer är en sjukdom som tar alltför många människoliv. Tyvärr är det många drabbade som får sjukdomen på grund av sitt arbete. I Sverige finns en yrkeskår som är särskilt...

Fortsätt läsa

Cancer är en sjukdom som tar alltför många människoliv. Tyvärr är det många drabbade som får sjukdomen på grund av sitt arbete. I Sverige finns en yrkeskår som är särskilt utsatt. Brandmän har en förhöjd risk att drabbas av cancer, det vet vi genom forskning. Det beror på exponeringen av farliga partiklar på arbetsplatsen. Brandmän utsätts inte bara en gång – utan ideligen. Att arbeta för att stoppa cancer blir alltså en del av arbetsmiljöarbetet inom räddningstjänsten. Det är inte första gången jag skriver om det här, men det tål att upprepas. Det här är en viktig fråga som Kommunal arbetar med sedan många år.

Det finns fler yrkesgrupper som riskerar att drabbas av cancer genom kemikalier eller annat på jobbet. När jag tidigare arbetade inom restaurang, exempelvis.  Jag rökte inte själv, men jag och mina arbetskamrater blev passivrökare på grund av röken vi utsattes för på jobbet och vi riskerade att utveckla lungcancer. Så småningom kom en medvetenhet om riskerna och det ledde till att ett rökförbud infördes.

Men är förbud det enda som fungerar? Jag tycker lagar och förbud är bra till viss del – men det förbyggande arbetet för medlemmarna är otroligt viktigt. Tack vare arbetet med att förebygga risker har vi nått resultat när det gäller brandmännen. Ett viktigt exempel på förebyggande arbete är Skellefteåmodellen och projektet Friska Brandmän. Förebyggande rutiner som alla på stationen följer för att minska riskerna att drabbas av cancer.

Rökdykare

Brandmän exponeras för farliga partiklar och ämnen i arbetsmiljön. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Det jag menar är att om alla är medvetna om denna sjukdom så borde det ligga i allas intresse att kolla upp saker. Kring den egna livsstilen förstås, men även kring arbetet. Ta inte för givet att din arbetsgivare gör det. Finns det förebyggande rutiner på arbetsplatsen – följ dem.

Jag har precis kommit tillbaka från ett möte med kollegor i fackförbunden i Europa. Frågan om cancer är högt upp på agendan. Vi måste hitta olika sätt för att förbygga cancer och ett sätt är att vi talar om det så att alla blir medvetna om riskerna. För det kan vara du, din familjemedlem eller din kollega som drabbas. Därför är det viktigt att vi tänker till före.

Så kolla nu upp er arbetsplats! Kan du och Kommunal göra något tillsammans med arbetsgivaren? Medvetenhet och förebyggande är nyckelorden. Om vi är medvetna om riskerna och jobbar förebyggande kan vi skapa en trygg och säker arbetsmiljö med minsta möjliga risk för skador och sjukdomar.