Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Nytt kollektivavtal för räddningstjänsten!

Ett nytt treårigt kollektivavtal med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är tecknat!

Löneökningarna som förhandlats fram ligger på samma nivå som övriga arbetsmarknaden, 520 kronor för 2016. Exakt hur pengarna fördelas bestäms i lokala förhandlingar. När löneökningen kommer beror på hur snart de lokala förhandlingarna börjar där du arbetar.

Räddningstjänstens del av avtalet kallas bilaga E och där finns fler förbättringar:

  • En extra storhelg införs – långfredagen
  • Storhelgstillägget höjs
  • OB-schablonen höjs

Till avtalet hör också ett nytt löneavtal där de anställda genom medlemskap i Kommunal får större inflytande i de lokala förhandlingarna. Det nya löneavtalet gör det tydligare att den som utvecklas i sitt yrke också ska få högre lön.