Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Forskning är en del av arbetsmiljöarbetet

Förr när man kom in på en brandstation luktade det brand. Inte så konstigt, brandmännen hade varit ute på en brasa. Om man följde lukten kom man till larmkläderna. Där...

Fortsätt läsa

Förr när man kom in på en brandstation luktade det brand. Inte så konstigt, brandmännen hade varit ute på en brasa. Om man följde lukten kom man till larmkläderna. Där fanns resterna av branden kvar, de var svarta av sot.

Idag luktar det inte brand på stationerna längre. Det beror på ett långsiktigt arbete med att förbättra arbetsmiljön för personalen i Räddningstjänsten, inte bara på brandplatserna utan också på stationen. En viktig sak har varit att inte med kläderna dra med sig partiklar från branden in på stationen.

Det är sedan länge känt att brandmän i högre utsträckning än andra yrkesgrupper drabbas av vissa typer av allvarliga sjukdomar som går att koppla till arbetsmiljön. I bland annat USA och Kanada klassas cancer som arbetsskada för brandmän. Frågan är nu – borde cancer klassas som arbetsskada även här i Sverige?

Frågan har diskuterats mycket de senaste åren inom räddningstjänsten inte bara i Sverige utan även i norden och hela världen. Jag kommer precis hem från en stor brandkonferens i Norge där frågan var högaktuell.

rökdykare

Forskning från USA visar att partiklar i brandrök orsakar cancer. Kommunal följer och stödjer svensk forskning för att ta reda på hur det ser ut hos brandmän i Sverige.

Det finns redan vetenskaplig kunskap om arbetsmiljöns betydelse för att drabbas av olika cancerformer. Redan 2002 publicerades en kunskapssammanställning som innehöll ett vetenskapligt underlag för att göra försäkringsbedömningar.

Det vi vet säkert är att partiklarna i sot och brandrök är farliga. Därför är det ett måste att vi arbetar förebyggande med arbetsmiljön. Det är en viktig fråga för Kommunal och något jag personligen är väldigt engagerad i.

Här är lite information om en del av arbetet Kommunal gjort på det området:

2006 startades projektet Friska brandmän, ett samarbete mellan Kommunal, Brandmännens riksförbund, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Pacta och en referensgrupp bestående av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket. Syftet med projektet var och är att förhindra att brandmän senare i livet drabbas av sjukdomar som via forskning är kopplade till arbetsmiljön. Projektet har tagit fram en metod som kallas ”Skellefteåmodellen”, en beteendemodell med rutiner för att minimera brandmannens kontakt med partiklarna, före en insats, under den och efteråt.

Kommunal sitter med i stiftelsen Brandmännens Cancerfond. Stiftelsen jobbar med att samla in pengar till bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska.

Kommunal har som redan nämnts även arbetat med olika forskningsprojekt under åren. Det har gett oss nya kunskaper om hur kroppen påverkas av att utsättas för brandrök och sotpartiklar. Här finns information om ett forskningsprojekt som pågår nu och året ut.

Men tillbaka till ursprungsfrågan, borde cancer klassas som arbetsskada även i Sverige?

Eller – egentligen är det faktiskt inte en fråga, utan många. Och det innebär ett krav på kunskap. Det ska finnas en vetenskapligt förandrad medicinsk grund för bedömningen av skadligheten i arbetet. Det handlar förutom om exponering i arbetsmiljön även om brandmannens tidigare hälsotillstånd, ärftliga faktorer och så vidare. Det gäller att se till helheten.

I Sverige har vi jobbat länge med frågorna, inte minst från Kommunal. Problemet är, som forskarna säger här i norden, vi vet för lite just nu och vi behöver göra fler studier kring yrket och sjukdomarna. Därför kommer Kommunal att bidra till forskningen på området.

Kommunal jobbar alltså självklart vidare med frågan och jag lär återkomma till den här i bloggen framöver.