Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

De rättigheter vi har dag har vi jobbat fram tillsammans

Rätten till betald semester, lediga helger, sjuklön, föräldraledighet, pension, övertidsersättning, arbetslöshetsförsäkringar. Allt det och ofantligt mycket mer är saker vi tar för givet idag men som inte skulle funnits om vi inte hade slutit oss samman i fackförbund. Tillsammans har vi förändrat genom lagar och avtal – och vi kan förbättra ännu mer.

Nu börjar avtalsrörelsen då alla Kommunals kollektivavtal ska förhandlas om och först ut är det avtal som omfattar alla som jobbar i räddningstjänsten, avtalet med arbetsgivaren Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Många medlemmar har varit med och bestämt vilka frågor som är viktigast i avtalsrörelsen genom att lämna in sina avtalsmotioner. Jag kände sån glädje över alla avtalsmotioner som kom in från medlemmar som vill ha förändring på sina arbetsplatser och i sina kollektivavtal! Det var väldigt många medlemmar som engagerade sig. Nästan 50 000 personer tog chansen och sa vad de tyckte och skrev tillsammans cirka 10 000 avtalsförslag. Bland dem fanns många som jobbar i räddningstjänsten som tyckte till om till exempel Bilaga E och RIB-avtalet.

Våra arbetsmiljöfrågor inom räddningstjänsten är viktiga i avtalsrörelsen. De lägger grunden till hur det ser ut på våra arbetsplatser, det gäller både den psykiska och den fysiska arbetsmiljön. Hur vi mår och hur vi kan utföra våra arbetsuppgifter.

Vi alla inom räddningstjänsten i Kommunal bidrar i avtalsrörelsen med målet att få bra kollektivavtal:

  • Medlemmar som jobbar i räddningstjänsten lämnar avtalsförslag
  • I avtalsdelegationen ingår medlemmar från räddningstjänsten och lyfter motionerna
  • Genom arbetet från motion till påskrivet kollektivavtal kan Kommunal och arbetsgivaren tillsammans skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna

I december lämnade Kommunal över avtalsförslagen till arbetsgivaren och för en vecka sedan fick vi arbetsgivarens krav i retur. Alldeles snart börjar förhandlingarna. Avtalsrörelsen är igång!

Med branschfrågorna i fokus fortsätter vi nu arbetet tillsammans med de förhandlande ombudsmännen. Det ska bli intressant! Fortsättning följer…

Här kan du läsa mer och hänga med i vad som händer i avtalsrörelsen.