Brandbloggen

En blogg om att arbeta i räddningstjänsten

Det är smart för brandmän att vara med i rätt fackförbund

Att vara med i facket är viktigt. Ensam är inte stark, men genom att gå ihop blir vi starka. Alla fackförbund bygger på samma grund: arbetskamrater går ihop för att stärka sin position. Det är fackets idé. Lika aktuell idag som för hundra år sedan.

Men att bara vara med i facket räcker inte. Det är också viktigt vilket fackförbund du väljer att gå med i. Kollektivavtalet är viktigt, det styr exempelvis arbetstider, lön och pensionsvillkor. Det fackförbund som tecknar kollektivavtal på arbetsplatsen är också det fackförbund som har rätt att förhandla för dig – och också det fackförbund som det är smartast att vara med i.

Kommunal är det enda fackförbund som tecknar kollektivavtal för alla heltidsanställda inom räddningstjänsten. Men också räddningstjänstpersonal i beredskap, alltså Rib:are, omfattas av Kommunals kollektivavtal och försäkringar. Enkelt uttryckt: Kommunal är facket för all brandpersonal inom räddningstjänsten.

”Kommunal”, tänker kanske du. ”Jag är ju brandman, Kommunal kan väl inget om mina frågor!” Men Kommunal är ju medlemmarna – bland annat de tusentals som arbetar inom räddningstjänsten. En av dem är jag, som jobbat som brandman i 18 år. Så inom vår fackförening finns massor av kunskap om just ditt jobb i räddningstjänsten, den kunskapen står vi själva för.

Detsamma gäller frågorna Kommunal driver. Det är vi medlemmar som själva bestämmer vilka frågor som är viktiga för facket att arbeta med. En av de viktigaste är att alla självklart ska ha rätt till en bra arbetsmiljö. Där pågår arbete varje dag, bland annat genom arbetsmiljöprojektet Friska Brandmän. Lokalt på stationerna sker jobbet genom samtal med arbetsgivarna och genom allt det arbete som arbetsplatsombuden och skyddsombuden gör.

Kommunal arbetar också centralt i många frågor. Några aktuella exempel är dels jobbet vi gör för att ett nationellt förarbevis ska införas för all utryckningspersonal i Sverige. Men även för en kvalitetssäkring av MSB:s utbildningar för brandmän och befäl. Kommunal är också det enda fackförbund som arbetar för lika villkor oavsett kön.

Har du andra frågor som du tycker är viktiga? Som medlem kan du påverka vad Kommunal ska göra, komma med förslag och till och med driva frågor själv.

Medbestämmandelagen, MBL, ger alla anställda möjlighet att påverka. Men för att MBL ska kunna gälla fullt ut krävs kollektivavtal. En fackförening utan kollektivavtal kan inte kräva att få förhandla. Men det kan vi.

Så om du som jobbar som brandman på heltid eller deltid, som insatsledare, styrkeledare, brandmästare eller brandförman står och tvekar om vilket fackförbund som är det rätta för dig kan du sluta fundera nu. Kommunal är facket för dig!

Mona Hjortzberg, ombudsman och brandman

Här kan du ladda ner en pdf-folder om Kommunal och det fackliga arbetet i räddningstjänsten.