Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

”Mitt jobb är en förutsättning för många elever att ens kunna vara i skolan”

Detta är ett citat hämtat ur Kommunals medlemsundersökning som gjordes i början av maj månad, bland de medlemmar som arbetar som elevassistenter i Uppsala läns kommuner.

Fortsätt läsa

I undersökningen efterfrågar elevassistenterna bland annat mer tydlighet i vad som förväntas av dem från arbetsgivaren. Även högre lön och höjd status för yrket står högt upp på önskelistan bland de svar som inkommit.

Varje dag som elevassistenten får göra det som den är anställd för – att stötta elever som av olika anledningar behöver det – är en dag då resurserna används rätt.

I stället uppger varannan svarande i vår undersökning att det händer flera gånger i veckan att de får göra andra saker än det som de faktiskt har anställts för – att vara ett stöd för elever. Det kan vara att ersätta en lärare på en idrottslektion, att få byta lysrör eller att bära möbler.

Genomgående i undersökningen framgår det att de som svarat är stolta över sitt arbete. De ser att de gör skillnad och att deras arbete behövs. Men de beskriver också en situation med stress, känslan av att inte räcka till och att deras erfarenheter och kunskaper inte alltid tas tillvara.

Så här kan vi inte ha det!

Alla barn behöver trygghet under sin dag i förskolan och skolan. Elevassistenternas arbete gör stor skillnad, när de får göra just det som de är anställda för – att vara ett stöd för elever som av olika anledningar behöver det.

Elevassistenternas status behöver höjas – genom att ge löneutveckling, skapa en rimlig arbetsbeskrivning och genom yrkesutveckling.

Jag vågar påstå att om man en gång för alla börjar ta elevassistenternas arbete på allvar, kommer samtidigt fler barn och unga att ges den självklara rätten att lyckas i skolan.

Att alla barn får samma känsla av trygghet under sin dag.

Att alla barn får det de har rätt till – en framtidstro och en god självkänsla.

Så idag på Förskolans dag vill jag lyfta alla er elevassistenter och ert arbete. Ni är så otroligt värdefulla och ert jobb gör enorm skillnad – när ni får göra det som ni är på plats för att göra. Att vara ett stöd för eleverna.

Nu är det dags för alla er arbetsgivare att också uppmärksamma detta. Att ge rätt förutsättningar för det viktiga arbete som utförs varje dag. Mer lön, fler kollegor och högre status, basta!