Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Ingen kommer undan politiken

Flera artister har spelat in låten" ingen kommer undan politiken". Den låttexten är fortfarande lika aktuell, inte minst för anställda inom offentlig sektor. Det är både en utmaning och en bra sak, som vi kan och ska påverka.

Facklig-politisk samverkan visst har du hört det begreppet någon gång?
Jag tänker i detta blogginlägg dela mina tankar om det – vad är bra, dåligt, utmanande eller tryggt med det?
Häng med nu så åker vi!


Från början:
För ca 130 år sedan bildades det som nu är LO – Landsorganisationen. En federation som ska på ett mer samlat och enat sätt driva frågor för bättre villkor för medlemmarna i  de anslutna fackförbunden.
De såg ganska snart att de saknade en plattform för att påverka de politiska beslut som togs, och därför medverkade LO till att Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades. Då fanns det möjlighet att driva frågor som 8 timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars vila.

Vart är vi nu då?
Kommunals medlemmar berörs ofta av politiska beslut. I en kommun eller region där politiker fattar beslut om en budget blir det väldigt tydligt.
Om du jobbar inom avtalsområdet djur och natur är kanske inte kopplingen lika tydlig på lokal och regional nivå. Men den finns där – t ex som nu när bränslepriserna är skyhöga så påverkas de anställdas villkor. Så visst finns kopplingen mellan medlemmar i Kommunals arbets- och levnadsvillkor och politiska beslut.

Vad är en facklig del och en politisk del i en fråga?
Det finns skillnader och likheter i hur en medlemsfråga kan hanteras bäst.
Ta t ex frågan om måttet för heltidsarbete. Ska det vara 30 timmars veckoarbetstid, hur korta respektive långa ska arbetspassen vara etc.
I den frågan finns en tydlig facklig lösning och en politisk lösning.
Den fackliga är att arbetsmiljömässigt titta över hur det lokala schemat ser ut. Finns återhämtningstid, finns tid för pauser, finns förutsättningar för dygnsvila respektive veckovila enligt Arbetsmiljölagen?
Beror detta på en underbemanning så blir det en politisk fråga som bara kan lösas genom att få mer budgetresurser, genom ett politiskt beslut. 
En annan fråga som kan beskriva detta är t ex frågan om upphandling av bilar till kommunen. Det fackliga ansvaret där blir att kräva att bilmodellerna inte skapar arbetsmiljörisker, är lättkörda och uppfyller andra arbetsmiljömässiga krav.
I det politiska ansvaret ska avvägningar göras utifrån kostnaderna, vad blir mest kostnadseffektivt och minst miljöpåverkande? Om facket och politiken samverkar här så kan båda delarna bli uppfyllda.


Gör det nån skillnad på  vem som styr?
Oavsett frågeställning så gör det en stor skillnad vem som styr, vem som har den politiska makten i kommunen, regionen eller i landet.
Det gör också en stor skillnad om det finns fackliga kandidater i de politiska församlingarna. Nån som vet hur det är, som har egen erfarenhet och framförallt har ett nätverk att hämta inspel i från.

Så Ja! Det gör stor skillnad.

Vem styr där just du bor och verkar?
I höst är det dags att rösta i det allmänna valen till kommuner, regioner och riksdag. Om jag får ge dig några tips, så ta dig lite tid för att läsa på vad de olika partierna vill, titta på helasvaret.nu där du kan se vilka fackliga kandidater som finns. Eller anmäl dig till en facklig medlemsutbildning för att få en ännu större helhetsbild. Lägg sedan din röst på det du ser gynnar inte bara dig, utan dina arbetskamrater, din familj både nu och i framtiden. Att avlägga sin röst i ett demokratiskt val är viktigt, och faktiskt i sig själv helt demokratiskt – din röst är lika mycket värd som alla andras.

Och Ingen kommer undan politiken, men alla kan påverka vem som för politiken.