Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Medborgarförslag till regionfullmäktige i Region Gävleborg

Region Gävleborg är den enda region som fortfarande tillåter betalning med kontanter ombord på bussarna. Det vill jag och bla Ulrika och Elis bussförare från Stadsbussarna i Gävle ändra på. Så vi skrev ett medborgarförslag om detta. Idag, den 14/12 behandlades den i regionfullmäktige. Tyvärr blev den avslagen.

Fortsätt läsa

I nästan alla Sveriges regioner är betalning med kontanter ombord på bussen borttagen, sedan lång tid tillbaka. Motiven och argumenten har varit flera men de största anledningarna är dels att det skapar arbetsmiljörisker för bussförare och att hanteringen av kontanterna kostar mer än det smakar.

Bakgrunden till vårt medborgarförslag var just de ovan nämnda argumenten. Dessutom så togs möjligheten att betala med kontanter ombord på bussarna bort i och med pandemin och smittspridningsrisken. Och så tycker vi att det ska fortsätta vara.

När ett medborgarförslag ska hanteras i regionfullmäktige så bjuds förslagsställaren in för att berätta om sitt förslag. Hittills så har ingen tagit den chansen att vara med och berätta om sitt förslag eller för den delen inte heller höra debatten innan beslutet.

Vi bestämde att vi skulle vara med, självklart! Så vi blev lite historiska även här. Kommunal bryter mark och står upp för våra viktiga frågor, i alla de forum som vi kan och på alla sätt som finns.

Ulrika Lundström, som är skyddsombud på VY Buss i Gävle, berättade om bakgrunden till förslaget och vilka argument som vi ser som talar för vår sak.  Hon gjorde ett tydligt och starkt inlägg, med stor tonvikt på de risker hon ser med kontanthanteringen ombord på bussarna.  Hon beskrev även att efterfrågan om att få betala med kontanter ombord har nästan försvunnit, efter att framdörrarna öppnats igen. Det och att dessutom varken X-trafik eller bussföretagarna vill ha detta tillbaka ombord tycker vi är starka argument för vår sak.

Politikerna var eniga i att avslå vårt förslag. Deras argument för detta är att det är en tillgänglighetsfråga.  Och det eftersom det finns så få ställen att köpa biljetterna på utanför bussarna, och deras öppettider är begränsade och därmed anses det försvåra för den som vill betala för sin bussbiljett med kontanter.

Mot detta så kan man ju argumentera på olika sätt. Dels att det skulle kunna finnas fler inköpsställen med utökade öppettider, eller att se över möjligheter med automater som det finns på parkeringsplatser där man kan betala med mynt. Och sist men inte minst, det kan politikerna faktiskt påverka om de vill!

Jag anser fortfarande att det är märkligt att vi i Region Gävleborg är den enda region som har detta kvar. Jag blir självkritisk och ser att vårt förslag skulle kunna ha varit lite spetsigare och mer tydligt. Men det gör också att det triggar mig att tillsammans med Ulrika skriva ett nytt förslag om att inrätta fler betalställen tex. Men det som jag stör mig mest på är att arbetsmiljörisker ställs emot tillgänglighetsaspekter. De båda sakerna brukar inte vara något som ställs emot varandra, och blir ett stort feltänk, enligt mig.

Men det här ger mersmak; nu har vi satt bollen i rullning och fler förslag kommer att komma, var så säkra.

För jag kommer tillsammans med alla kloka och så engagerade medlemmar i Kommunal fortsätta att ta striden och kampen som behövs för att lyfta viktiga frågor dit där de kan förändras. Fackliga frågor i partsförhandlingar och politiska frågor i beslutande församlingar.

Än gång, hatten av för dig Ulrika, du var så stark och tydlig i ditt och Kommunal Mitts första inspel på regionfullmäktiges möte. Det ska vi göra fler gånger. Nu kör vi!