Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

100-årsdagen av införandet av kvinnlig rösträtt 12/9-2021

För 100 år sedan var det för första gången tillåtet för kvinnor att delta i valet till andra kammaren i Sverige. Då och först då var allas röst värd lika mycket.

Det är svårt att tänka sig att det har funnits en tid då det var ens kön, ens inkomst eller andra orsaker som avgjorde om man fick delta i de allmänna valen. Det är inte så länge sedan. Det som vi nu tar för givet, att min demokratiskt lagda röst är lika mycket värd som alla andras. Att det fanns inte för drygt 100 år sedan i Sverige.

När jag tittar mig runt i världen så är det inte alldeles självklart. Inte alls självklart att min röst räknas lika mycket som andras. Vi kan alla se och höra rapporter från Etiopien, Afghanistan och Saudiarabien där kvinnors rättigheter och friheter inte alls är lika självklara som just nu här i Sverige. Ja, jag skriver just nu, för det här är nåt vi måste bevaka och arbeta aktivt för att bevara även här. Alla människors lika värde och rätt oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning är alltid aktuellt att försvara.

Men nu tillbaka till kvinnors rösträtt i Sverige. Visste du att en av de mest drivande och avgörande kvinnorna föddes i Hofors? Jo, nämligen Kerstin Hesselgren. Hon var den första kvinnan som valdes in första kammaren. Hon drev på för en jämlik och jämställd arbetsmarknad där kvinnors och mäns arbetsvillkor skulle jämställas och ge samma ersättning. Känns det igen? Hon fick mycket motstånd förstås. Betänk att detta var på 1920-talet, flera decennier före de socialdemokratiska sociala reformerna på 1950-talet. Reformerna som t.ex. barnbidrag, betald semester, förskolor och en jämlikare bostadspolitik. Kort sagt en mer jämlik fördelningspolitik som har gynnat oss alla.

Vi har kommit långt och vi har mycket att tacka Kerstin Hesselgren och hennes kamrater för. De var före sin tid, de banade väg och de var mycket modiga.

Vi står nu inför att det ska utses en efterträdare till vår statsminister. Vi har aldrig, hittills, haft en kvinnlig sådan. Nu finns det flera starka och kompetenta kvinnor, så nu tycker jag att det är dags för en kvinna på den posten.

Men nåt som är lite lustigt och samtidigt oerhört provocerande är när det tittas på kandidaternas kvalifikationer. En kvinna som är tydlig, engagerad och driven, framställs som hård och kall. Medan en man som inte är tydlig, engagerad och driven inte är en riktig man, ja till och med kan kallas för mesig.

Så det motstånd som Kerstin Hesselgren mötte finns kvar i allra högsta grad. Men nu är det dags, nu spräcker vi glastaket- för oss nu och för våra barn och barnbarn. Det ska inte behöva ta 100 år till innan vi har ett jämställt land som vågar välja en kvinna till ledande poster.