Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Arbetsmiljöfrågan- är det en klass-och eller en könsfråga?

Idag 28 april, är det arbetsmiljöns dag. En dag som också brukar uppmärksamma dem som förolyckats i sitt arbete. En viktig fråga för oss alla, som aldrig, aldrig får tystna eller glömma bort. Hittills i år har 11 personer gått till sitt arbete men som aldrig fick komma hem igen.

Heltidsarbete som norm, löner, sjukförsäkringen och pensionen är det arbetsmiljöfrågor? Ni säger nog som mig, det är  självklart! Jag kommer senare i texten beskriva varför jag anser det.

Men först lite bakgrundsfakta:

ArbetsmiljölagenMedbestämmandelagen och Lagen om facklig förtroendeman är de tre viktigaste lagarna på arbetsmiljöområdet, men det finns även skrivningar om arbetsmiljön i avtalstexter i våra kollektivavtal.

Det är ett område som det finns flera bredder och djup i. Vad är ett problem, hur ska det lösas, vem är ansvarig och vad kan jag göra själv?

Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Man kan också dela in arbetsmiljön i en fysisk och en psykisk del.

Den fysiska kan vara lättare att se, i allt från belysning till tunga lyft. Det kan vara att få utbildning för att kunna använda skyddsutrustning och hjälpmedel på rätt sätt.

Den psykiska är svårare att se och ibland att åtgärda också. Det kan vara den där känslan av att inte räcka till. Att inte hinna med det som jag tänkt mig. Att vara så trött av pressen under arbetsdagen, så att min fritid bara handlar om att sova för att orka nästa arbetspass.

Eller det kan handla om stämningen på min arbetsplats, att det förekommer både mobbing och kränkande särbehandling där.

Hela denna vecka så uppmärksammar Kommunal arbetsmiljöfrågor som medlemmar kan stöta på.

Arbetsgivarens har det största ansvaret för en trygg och säker arbetsmiljö, men vi anställda har också en stor skyldighet att påtala och anmäla brister som vi ser i vår arbetsmiljö.

Är arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor och klass och kön nåt som konkurrerar med varandra? Såklart är det så!

I Covid-tiden vi är i nu, syns det tydligt. Inom de yrken som medlemmar i Kommunal finns i så har det varit nästintill omöjligt att jobba på distans. Att köra buss, att laga mat, att trösta den demente eller barnet går inte att göra på distans.

Att då dessutom ofta få jobba övertid påverkar såklart min arbetsmiljö och risken för att jag ska göra nåt avgörande misstag ökar markant.

Och vilka är det som arbetar inom dessa yrken- jo övervägande kvinnor.

Skyddsombuden är viktiga personer i allt arbetsmiljöarbete.  Tillsammans med arbetskamraternas arbetsmiljödeltagande är de avgörande för ett fungerande och effektivt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud, regionala skyddsombud och huvudskyddsombud har skilda uppdrag, men gemensamt är att de är fackliga representanter och att de är i behov av stöd från resten av Kommunals organisation för att kunna utföra sina uppgifter.

Hur hör arbetsmiljön ihop med heltidsarbete som norm, lön, sjukförsäkringen och pensionen?

Idag arbetar en stor del av kvinnorna deltid. Den kan vara frivillig eller ofrivillig, men klart är att kvinnor generellt sett tar ett mycket större ansvar för det obetalda hemarbetet än vad männen generellt gör. Det är en bidragande orsak till många väljer att gå ner i tid.

De otrygga anställningsformer som finns skapar också en stress. Genom att alltid vara redo för att ta ett arbetspass med kort varsel, så sätts ditt liv på sidan av arbetet på vänt.

Att istället kunna jobba heltid, oavsett kön, och känna att det är möjligt, då både skapas och skapar rätt arbetsmiljö.

Heltidsarbete kan även ge en bättre löneutveckling. Det kan göra så att du vågar sjukskriva dig om du blir sjuk, för att du vet att du får ersättning som du kan leva på.

Och till sist får du en värdig och fullvärdig pension som du kan leva gott på efter avslutat arbetsliv, eftersom du orkat arbeta fram till ordinarie pensionsålder.

Så det är visst och sant att en bra arbetsmiljö borgar för ett mer jämställt samhälle, där vi alla kan leva ett bra liv, både före, under och efter arbetstid.

Alla goda krafter för detta behövs och är så värdefulla i stort som smått. Har din arbetsplats inte ett skyddsombud- så kanske du ska ta på dig den uppgiften? Och därigenom dra ditt strå till stacken? Du är varmt välkommen i så fall!