Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Backspegeln är alltid mindre än framrutan!

En dryg månad in på det nya året så har det handlat mycket om bakåtblick och framåtspaning

Fortsätt läsa

Redan vecka 6, wow vad tiden går fort!

Förra året innan Corona tog sitt fasta grepp om oss, hade vi en stor kickoff-konferens i Mitt Kommunal-Kommunal Mitt. Det var en bra konferens, med fokus på dialog och kommunikation. Det som vi ju dagligen och stundligen använder. Som så ofta är den grundläggande orsaken till att  missförstånd och konflikter uppstår.

Temat och upplägget gick ut på att  var och en skulle få möjlighet att tillsammans med sina kollegor reflektera över sitt eget sätt att kommunicera och hur det påverkar mig och min omgivning. Ett mycket bra upplägg som modererades av Lars-Åke Almqvist från Alamanco. Lite visste vi då, vad som väntade oss några veckor framåt i tiden.

Konferensen avslutades av Olof Röhlander, som myntade begreppet: ”backspegeln är alltid mindre än framrutan”. Ett mycket tänkvärt och användbart begrepp, inte minst nu, i dessa verksamhetsberättelsetider.

Jag tänker så här: vi behöver hålla koll i backspegeln  och även sidospeglarna så gott som alltid. ”Vad händer runt omkring oss? Håller vi rätt avstånd till de bakom oss? Håller vi på omkörda?”

Men det största fokuset ska alltid vara i framrutan, för det vi ser där kan vi påverka,  vi ser det som vi ännu inte kört ikapp, vi kan bedöma när vi behöver fylla på med energi och kunskap och  vi kan förutse vilka vägval vi behöver göra för att komma fram till rätt plats, i rätt tid.

Dessa saker upptar mycket av min tid, för det mesta.

Att titta bakåt gör jag när det ska utvärderas, följas upp och fattas beslut.

Att titta åt sidorna gör jag genom att omvärldspana. Jag spanar i media,  läser i våra rapporter, tittar på vad andra fattat för beslut, och när jag ska beskriva syftet med något.

Att titta framåt gillar jag bäst, ingen tvekan. Att kläcka ideer, att göra planer och att blicka framåt är det som ger mig energi. Att då titta bakåt är lätt att glömma för min del, och nåt jag ständigt och jämt behöver träna på.

Men just nu, när vi precis nyss, stängde året 2020, så ser jag tydligt vitsen med att ha fokus dessa tre saker. För om vi, du och jag ska hinna ikapp med allt som vi inte gjorde klart förra året, så behövs ett ständigt arbete med att ha en ”split vision”.

Att titta bakåt- ställa frågan; är detta fortfarande aktuellt att göra?

Att titta åt sidorna- ställa frågan; görs detta av andra så vi kan hänga på?

Och till sist titta framåt– ställa oss frågan; gör vi rätt vägval?

Har vi rätt fordon, har vi tillräckligt med drivmedel, har vi rätt chaufför och har vi rätt karta?

Det är vad som rör sig i mitt huvud denna måndag i vecka 6, i nådens år 2021.