Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Konfliktvarsel och konkurrensneutralitet mellan avtal

Nytt år- nya möjligheter, 2021 rivstartade med ett historiskt stort lagt konfliktvarsel på bransch E och F-avtalen mellan Kommunal och Vårdföretagarna.

Fortsätt läsa

Jag har med olika mellanrum bloggat om mina tankar, visioner och insikter om det jag upplever. Under 2021 har jag ambitionen att blogga mer kontinuerligt, om det som rört sig i min fackliga vardag de senaste veckorna.

Så här kommer årets första blogginlägg – håll i er för nu åker vi!

Sen årsskiftet har det mesta handlat om avtalsrörelsen. Den så mycket speciella, den korta och intensiva. Och att vi är mitt i en mycket mer omfattande smittspridning av corona, än vi anade tidigare i höstas.

Mina delar i detta stora arbete kan man säga är tre till antalet. Det första är, och har varit, att vara en kugge i organiseringen och mobiliseringen av våra gemensamma resurser i avdelning Mitt. Prioritera, ställa om, hålla i och hålla ut.

Det andra att opinionsbilda internt och externt för att få kraft, energi och förståelse för våra krav från en bred allmänhet. Det kan vara debattartiklar i ”gammelmedia”, inlägg på sociala medier eller i möten med medlemmar.

Det tredje är att vara en del i beslutsfattandet i mitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen.

Det förutsågs redan i inledningen av avtalsrörelsen att förhandlingarna med de privata arbetsgivarna kan bli de mest utmanande. Och så blev det. Man kan säga att avtalsförhandlingarna strandade redan före jul, men det fanns förhoppningar om att det skulle ha lossnat lite efter juluppehållet, men så blev det inte. Istället så tvingades Kommunal (och ja, jag vill bestämt hävda att vi  tvingades) att den 4/1- 21  lägga ett historiskt brett konfliktvarsel för medlemmar inom bransch E och F på Vårdföretagarnas avtalsområde.

Det här var våra krav:

Kommunal vill få en satsning på yrkesutbildade, liknande det som avtalats om med Sveriges Kommuner och Regioner(SKR). Utan att betala med villkorsförsämringar.

Vårdföretagarna sade nej till detta, med motiveringen att det skulle kunna innebära att ”märket” spräcktes. Men det gick att få igenom på SKR utan att märket hotades.

Kommunal förde fram att medlemmarna borde få ett engångsbelopp som tack för insatserna under pandemin, men Vårdföretagarna sade nej.
Kommunal yrkade på sänkt arbetstid för de som jobbar ständig natt, men Vårdföretagarna ville i stället höja arbetstiden. I den färdiga kompromissen blev arbetstiden oförändrad.

Nu har vi ett centralt avtal på plats. Efter medling så fick vi igenom en satsning på yrkesutbildade. Det blev en krontalshöjning på båda avtalen som ger bättre utfall att procentsatser. Lägsta löner och andra ersättningar höjs nu.

Det vi landade i förbundsstyrelsen är att det blev ett bra avtal, givet förutsättningarna.

Det jag verkligen beklagar är att avtalsdelegationerna inte fick första informationen om att förbundsstyrelsen accepterat medlarbudet från Kommunal, utan fick läsa det i av Vårdföretagarnas snabbt utskickade pressmeddelande. Det är inte ok, deras insats och rådgivande arbete är jätteviktigt, och det ska de känna och veta, allt annat blir så fel. Men jag vill också förtydliga att det är förbundsstyrelsen som tar de slutgiltiga besluten, oavsett om det handlar om att varsla om konflikter eller att anta förslag till centrala kollektivavtal.

Nu tar de lokala förhandlingar vid, för att fördela löneökningarna på personnivå. Här går det att yrka engångsbelopp och andra förbättringar utifrån lokala förutsättningar.

Det lyckades i lokala förhandlingar i SKR-avtalet, där fler fick ta del av engångsbeloppet än vad som stod i det centrala avtalet. Så visst går det, och vi vet, jag, du och ni som läser och följer med i nyhetsrapporteringen, att det finns pengar även hos de här arbetsgivarna. Och att då inte satsa lite extra på den viktigaste resursens som finns här, nämligen personalen, det verkar väldigt dumsnålt. Nu om någonsin, när rapport efter rapport visar att det fattas yrkesutbildade i vården, att de yrkesutbildade inte fylls på med nyutbildade eller att de som redan finns här ser sig om efter andra arbeten, är det viktigt att det görs satsningar på personalen. Alla vet att satsningar som ger framtidstro är det bästa satsningarna- så varför vänta- nu har ni chansen- gör nåt bra av den!