Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Kommunal Mitts höstmöte 2020, vårt representantskap som även denna gång var i digitalt format.

Det är mycket nu som är nytt och ovant, men mycket är sen gammalt också! Till exempel när jag tänker på Kommunal, medlemmarna och alla förtroendevalda och anställda så känner jag en stor stolthet och ödmjukhet över att få vara en del i detta stora gemensamma arbete som vi alla bidrar till och är stor framgångsfaktor i.

Fortsätt läsa

Vi befinner oss just nu i en andra våg av coronapandemin, i Sverige och i vår omvärld. Och återigen är det medlemmarna i Kommunal som står pall när det blåser. Som ser till att Sverige fortsätter rulla, när mycket i samhället återigen stannar upp och stängs ner.

Det är en insats vi ska fortsätta vara stolta över.

Jag vill utifrån det till er alla från hela mitt hjärta rikta ett stort och varmt tack!

Ett tack till er alla för ert ambitiösa, uthålliga och engagerade arbete under detta så mycket speciella år.

Kommunals mål är att vi ska vara mer närvarande, mer proffsiga och mer handlingskraftiga i arbetslivet, i förhandlingarna, i medlemmarnas vardag och i samhällslivet i övrigt.

Vi finns överallt, vi är många och vi är stolta och starka.

Det är vi det.

Jag har roat mig med att titta i Kolada, kommunerna egna statistikplattform över sina verksamheter.

Siffrorna är från 2019, alltså innan Corona!

Nu kommer jag ta er med på liten rundresa i Kommunal Mitts båda län, Uppsala län och Gävleborgs län. Hur ser det ut här?

Till ytan är de båda länen 26322 km2. Det bor (enligt 2019 statistik) 687652 personer sammanlagt i de båda länen.

Den minsta kommunen till ytan är Håbo kommun, längst ner i söder. Den är 143km2, och där bor 21934 inv.

Den största kommunen till ytan är Ljusdals kommun, som ligger längst norrut i avdelningen,  den är 5256 Km2, och där bor 18962 inv.

Den demografiska försörjningskvoten anger hur åldersstrukturen ser ut i kommunerna .

Den största kvoten,0,96, finns i Nordanstig och den minsta 0,65 finns i Uppsala.

Det innebär att varje person i arbetsför ålder (19-64år) i Nordanstig har försörjningskvot för nästan en person till.

I Uppsala finns det fler i arbetsför ålder så där är kvoten 0,65.

Det hänger ihop med vad man betalar i skatt i de olika kommunerna.

Från 32,85% i Uppsala till i Nordanstig 34,4%.

Det innebär att för varje intjänad 100-lapp så betalar Anna i Nordanstig 1,55 kr mer än Kia i Uppsala.

En allt mer viktig fråga är tillgång på bredband. I avdelning Mitt så varierar detta mellan 93% i till 54% i tillgång hos invånarna. Där är Gävle i topp, och Tierp har en potential att utveckla detta.

Ett sätt att titta på hur miljöpåverkan är att mäta hur många mil som körs per registrerad bil i kommunen. Där är talen spridda mellan 940 mil i Nordanstig och 517 i Uppsala.

Till sist tittade jag på  jämställdheten, ur lönejämförelser, vem som tar ut föräldraledigheten och antal heltidsarbetande respektive deltidsarbetande.

Den största skillnaden i lön mellan kvinnor och män fanns 2019 i Älvkarleby där kvinnors medianlön jämfört med mäns var 71,8%

Lägst skillnad fanns i Ljusdal där är siffran 83,40%

I mitten på skalan finns Knivsta på 79,10%.

I Knivsta 34,60% av männen ut föräldraledighetsdagar. Det är den högsta siffran bland kommunerna i avdelning Mitt.

I Bollnäs tar männen ut 23,6 % av dagarna.

I Söderhamn, Sandviken och Gävle finns det störst andel heltidsarbetande på 77% av de anställda.

Och den lägsta andelen finns i Ockelbo där är siffan 54 % av de anställda.

I mitten ligger Enköping, Hudiksvall och Nordanstig på 67%.

I statistiken över antal deltidsarbetande på månadslön så är siffran i Gävle 6% medan i Ockelbo är siffran 15 %.

Så läget ut i länen. Och här finns vi.

Vad kan vi dra för slutsatser av siffrorna ovan?

Jämställdhetsarbete i form av ge likvärdiga villkor är fortfarande viktigt. Det kan vara tillgång på bredband, rätten till heltidsarbete och en lön att leva på även efter arbetslivet.

Att få schyssta arbetsvillkor, med påverkansmöjligheter, återhämtning både under arbetstid och emellan arbetspassen.

Vi vet att det redan innan denna pågående pandemi var riktigt illa med resurserna i välfärden, och kanske värst i äldreomsorgen.

Men nu har vi chansen- nu är det dags för bättre tider i äldreomsorgen men även i resten av de branscher som medlemmarna i Kommunal finns och verkar i.

Det finns mycket att arbeta med, men det är inte omöjligt! Vi har förslagen, vi som ser vad som behöver göras och vilka beslut som bör tas. Vi har verktygen, vi har styrkan av att vi finns överallt, och vi är många.

Vi har flyttat fram positionerna rejält och vi har fått framgångar i vårt arbete .

Tex i Uppsala där hemtjänsten nu får arbets-och skyddskläder både för inomhus-och utomhusbehov. Det är stor en framgång för jämlikheten.

Eller i de kommuner som nu är klara med sina lönerevisioner och har fått igenom att fler ska omfattas av engångsbeloppet i avtalet på SKR.

Det är ytterligare en framgång för jämlikheten och jämställdheten.

Där har det gjort stor skillnad att vi har synts i media, så att allmänhet och beslutsfattare ser att andra kommuner har gjort det, och tänker då kanske vi också behöver titta på samma sak..

Vi har under året fått ställa om i vårt arbete och arbetssätt. Vi har haft stor nytta av vårt tidigare arbete. Tex.  att vi har ökat i medlemsantal, riktigt rejält, det menar jag är tack vare vårt tidigare idoga och målmedvetna arbete med detta och allt annat fackligt arbete.

Just nu motsvarar vårt totala medlemsantal på drygt 35000 medlemmar nästan invånarantalet på 37000 i Hudiksvalls kommun.

Om man åskådliggör antalet nya medlemmar hittills som en mänsklig kedja, så räcker det gott och väl tur och retur mellan Kårböle och Bålsta, som är de nordligaste-respektive sydligaste orterna i avdelningen.

Vi finns och vi ska bli mer synliga. Vi har verktygen, vi har kraften och vi har alla möjligheter att lyckas!

Så nu mina vänner, nu bestämmer vi oss, vi ska bli ännu större, vi ska bli ännu starkare och ännu synligare i media oavsett det är gammelmedia eller i det nya digitala landskapet och inte minst i politiken!

Så nu kör vi!

 

En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!

~ Tage Danielsson