Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Jag är så stolt, glad och trygg- vi har ett resultat- och vi gjorde det så bra- tillsammans!

Avtalsrörelsen 2020 är och kommer på många sätt vara unik. Unik genom att den är kort och väldigt intensiv. Under några veckor ska merparten av  alla avtal, inte minst Kommunals avtal förhandlas, det som i normalfallet görs under flera månader. Avtalsrörelsen blir och är unik också genom det gångna året som vi haft. Ett år som präglats till stor del av Covid19.

Fortsätt läsa

Det unika slutar inte där- vi har burit detta tillsammans!

Vi medlemmar i Kommunal har stått tillsammans i detta. På ett alldeles unikt sätt har vi har stått upp för varandra och beskrivit tydligt vad vi vill se i det nya avtalet. I detta finns en sån stor och mäktig kraft, som känns gött att få vara en del i.

Vi har nu ett avtal som är jättebra. som vi ska vara stolta över! Och vi ska känna stolthet över vår egen insats i detta, så sträck på er alla, ingen nämnd, ingen glömd och klappa om er själva, det här gjorde vi bra!

Vi vet att arbetsvillkoren ibland är svåra på många sätt.

Du och jag, som känner till hur villkoren ser ut inom Kommunals avtalsområden, vet att även innan pandemin så var det en pressad och många gånger tung arbetsvardag, med tuffa arbetspass utan så mycket återhämtning i.

Det är och har varit tydligt att vår fina välfärd är kraftigt underfinansierad. Det finns stora ”revor” i  det skyddsnät som en stark välfärd förväntas leverera. Klass- och könsskillnaderna i arbetsvillkoren är stora, och har synts tydligt under denna pandemi. Inte minst i bristen på rätt skyddsutrustning,  eller att inte få sin sammanhängande, välbehövliga och återhämtande sommarsemester eller i att få strida för att känna sig trygg när man kör buss, tar hand om barn, lagar mat eller sköter lokalvården.

Välfärden står dessutom inför stora behov inte minst med rekrytering av nya kollegor.

Det var med den verkligheten för ögonen vi gick in förhandlingarna om ett nytt avtal för anställda inom kommuner, regioner och inom Sobonas avtalsområde.

I våra krav och yrkanden syntes att vi vill skapa bättre förutsättningar för ett bra arbetsliv med bra arbetsvillkor. Där yrkesutbildning värdesätts, där jag som anställd får reallöneutveckling och bra arbetsvillkor.

Där många, många fler väljer att utbilda sig till yrken inom vårt avtalsområde, och ser det som ett bra val för ett bra och innehållsrikt arbetsliv.

Vad fick vi då? Vi fick ett bra avtal!

Nu har vi ett avtal på plats för en stor del av Kommunals medlemmar, det med Sveriges kommuner och Regioner och Sobona.

Ett nästintill historiskt avtal, givet de rådande omständigheterna.

Det nya avtalet gäller från 1/11- 2020 och till och med 30/4-2024.

Avtalet innebär högre löner till alla, och en extrasatsning för yrkesutbildade i välfärden. Ett engångsbelopp om 5500 kr kommer att betalas ut till alla anställda på avtalsområdet.

Det här ska läggas till  flera villkorsförbättringar i avtalet, som efterfrågats av många medlemmar. Tex att vi och arbetsgivarna ska ha ett partsgemensamt arbete om friskare arbetsplatser och att arbetet med heltidsarbete som norm fortsätter. Eller att det finns centrala villkorsförbättringar för bla. semester och arbetstider.

Det ser jag som en stor framgång, och ett arbete som ska leda till att det nya normala arbetslivet och arbetsvillkoren blir mycket stabilare än det gamla normala, som fanns innan pandemin.

Så än en gång, var stolt och glad, det här är ett jättebra avtal som nu har tecknats.

Jag vill också passa på att tacka alla i avtalsdelegationen och alla förhandlande ombudsmän för ett väl genomfört arbete!

Nu kör vi!