Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Mitt Kommunal- Kommunal Mitt

Fackförbunden bildades en gång i tiden för att vara en motkraft mot orättvisor, mot eländiga arbetsvillkor, mot utnyttjande av arbetstagare. Den kampen lever vidare, och har fortfarande sin berättigade plats i vårt svenska välfärdsbyggande.

Fortsätt läsa

Just nu och även under det senaste året har de anställdas villkor inom välfärden varit i blickfånget i media. Även andra områden har synts, dels genom att det har varslats om arbetsbrist inom handel, kultur, konferens och beställningstrafik och dels genom att det inte sparats på insatserna från politiken för att dämpa en del av dessa Coronaeffekter.

Det är just nu som om det är två parallella världar, där välfärdens utmaningar i form av arbetskraftsbrist inom nästintill i alla Kommunals branscher ställs emot de faktum att andra yrkesgrupper står helt utan arbete.

Det behövs en omställning helt klart. Det behöver bli lättare att utbilda sig till undersköterska, barnskötare, vårdbiträde, bussförare, kock, lokalvårdare, ja listan kan göras lång, för de som nu har svårare att hitta arbete inom sitt ”vanliga” område.

Men det slutar inte där. Villkoren behöver bli så mycket,mycket bättre inom välfärden.

Och nu har vi chansen, att göra det! I vår stora avtalsrörelse har vi alla chanser att göra historiska satsningar, som håller och som gör skillnad, nu och framåt.

Förväntningarna är stora, med all rätt. Applåderna har knappt tystnat, pandemin är inte över, och det kommer att behövas många, många nya arbetskamrater, inte minst inom vård-skola och omsorg.

Nu om någonsin behövs att vi i facket blir stolta, starka och lite lagom förbannade, så att vi tillsammans ror detta avtalsår iland.

Idén som fanns när facken bildades för att motverka orättvisor,  för att verka för rättvisa villkor, en skälig lön att leva på och att vi gör det med vetskapen om att vi är många, många som står upp, den lever än!

Så nu mina kamrater, nu kör vi mot en framgångsrik avtalsrörelse, ända in i kaklet!