Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Behöver vi mindre trygghet- nej skulle inte tro det!

Jag har under våren jobbat hos min arbetsgivare, Söderhamns kommun, och jag har sett hur mycket det betyder att det finns vikarier som kan hoppa in när det finns behov. De gör så stor skillnad och är ovärderliga för att vi andra ska orka.

Mer trygghet är nyckeln!

Att då säga att vi behöver ändra i LASen, Lagen om anställningsskydd, så att balansen mellan parterna i vår fina svenska modell rubbas, ja vad ska man säga, det är inte det vi behöver. Inte förr, inte nu, och inte framåt heller. Istället ska det ge mig som anställd, på visstid eller som tillvidareanställd mer trygghet. Så att jag vet att jag får den utbildning jag behöver för att få en tillsvidareanställning eller att jag vet att får stöd till annat arbete om min arbetsförmåga förändras.
Trygghet och omställning istället!

Om vi backar bandet så lämnade LO in en förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv 2017. Detta för att komma till rätta med hyvlingen av tjänster, att städa i anställningsformerna och därigenom lösa en del av problemen med kompetensförsörjningen. Detta blev ett paket som blev bredare,”Trygghet och omställning”. Detta för att ge anställda som inte kan jobba kvar, en rätt till stöd för omskolning, praktik eller annat. Det har handlat om försäkringsvillkor och annat.
Allt det har rullat på. Sen kom valet 2018, med januariavtalet. Där politiken blandade sig i, vad som alltid varit parternas ansvar att lösa.

Vi behöver fler kollegor, kamrater som tar över.

Nåväl, nu är vi här, parterna på arbetsmarknaden ska nu förhandla så får vi se vart det landar. Men mindre trygghet är inte det vi behöver nu. Vi behöver fler kamrater i de flesta områden, inte minst välfärden. De som tar över när jag, Barbro57, går hem i pension så småningom. Och för det krävs trygghet och framtidstro.

Hur ser höstens arbete ut?

Höstens arbete är i full gång. Mycket handlar fortfarande om Corona, och effekterna av denna pandemi.

Hur ska vi starta upp på ett bra, säkert och tryggt sätt?

Vad ska vi starta upp och vad ska vi skjuta på till nästa år?

Vad kommer hösten att innebära för medlemmarna i Kommunal?

Att inte återinföra karensavdraget vid smitta är ett bra förslag.

Effekterna av de många gånger tuffa villkoren som rått under våren och sommaren kommer att synas tydligt tror jag. Så att inte införa karensavdraget vid sjukdom igen är ett bra förslag! Det borde inte finnas nåt löneavdrag alls när du blivit sjuk av ditt arbete, varken första dagen eller de andra dagarna!

Men det kommer bli bra.

Men Jag som är obotlig optimist tror ändå att det kan komma gott även ur detta.

Tex att det nu dagligen och stundligen pratas om våra avtalsområden i nyheter och i poddar.

Eller att vi alla kommer att behöva se över, utveckla och förfina våra former för att utbilda oss, mötesformer och bli mer digitala.

Det tror och hoppas jag kan ge fler möjlighet att vara med och påverka, utifrån vilken livssituation jag just nu har.

Så nu om  någonsin är det vår tid, vår tur. Att få upp våra frågor högst upp på agendan att lösa på ett långsiktigt sätt, känns nu inom räckhåll.

Jag har aldrig trott att blir lätt, men det jag tror och vet är jag blir så mycket starkare, stoltare och tryggare när jag har många, många med mig i detta.

Media, politiker, tjänstemän och inte minst du, du medlem eller blivande medlem i Sveriges bästa och största välfärdsfack är med oss nu. Vi har medvind, och vi har plats för alla som jobbar inom våra avtalsområden.