Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Vad gör rädslan med oss?

Rädsla kan vara förödande, för mig som person och för samhället. Rädslan spär på och skapar otäcka strömningar i samhället. Men det finns motmedel.

Lördagmorgon efter en arbetsvecka är en tid för reflektion och eftertanke för min del. En skön stund som gör så att jag samlar kraft och inte minst mod att fortsätta.

Ibland så slås jag av tanken ”Vad skulle jag göra om jag inte var rädd?”

Rädslan är lömsk, tar energi och hindrar oss från att ta kliv framåt.

I dessa tider, Corona- Covid-19- tider, så finns och syns rädslan tydligt.

Rädslan för hur framtiden ser ut, ska detta tillstånd av kris finnas kvar länge till? Hur kommer ekonomin i landet se ut? Hur ska jag försörja mig?

Ställt emot att det inom vården framförallt är en nästan otrolig hög och annorlunda arbetsbelastning så blir bilden väldigt komplex. Och i den situationen känna rädsla för att bli smittad och sprida smittan vidare till de som jag är till för eller till anhöriga runt omkring mig.

Det finns en grupp som inte får, kan eller ska jobba, samtidigt som det finns en grupp som förväntas jobba över sommaren till och med, utan sin så välbehövliga ledighet och återhämtning. Och utan att få ersättning för det eller ens veta när jag får min semester?

Det kan vara lätt som kommunalare att säga, Vad har vi sagt?, det fattas personal i vård-, skola och omsorg, och det är många,många som kommer att behöva utbildas och anställas.

Men Nu äntligen finns med utbildning och arbete samtidigt. Det pratas om validering av tidigare kunskaper på arbetsplatsen. Det behövs! Och det ska vara utbildning av kvalitet, för det är inga enkla jobb vi pratar om. Samhället, du och jag, ska känna en trygghetskänsla, en orädslakänsla, i att veta att de anställda inom vård, förskola, kost, lokalvård, buss, ambulans och räddningstjänst har det bra under sin arbetstid och på sin arbetsplats.

Det kommer att bli bra- OM, jag skriver OM, det satsas på rejäla lönelyft för dessa grupper efter denna så speciella tid.

Då kommer min oro och rädsla för framtiden att minska.

Ett av det bästa sättet att påverka detta i rätt riktning är att gå med i facket och i a-kassan. Där finns styrka och möjligheter.För mig själv, för kollektivet och för svensk välfärd. Det ger mig kunskap, trygghet och orädsla nu och framåt. Så ta nu chansen, gå med i facket och a-kassan om du inte är med, och fråga dina kollegor om de vill göra samma sak.

På kommunal.se gör du det lätt!

Trevlig pingst på er!