Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Speciella tider ger speciella situationer

Allt har gått så fort, mycket har förändrats bara på några veckor. Mycket har blivit tydligare, speciellt de brister som funnits sen tidigare.

Härom kvällen på min kvällspromenad hemma i Ljusne  så reflekterade jag över sakernas tillstånd. Som Lotta Signahl brukar säga, hur kommer det sig och vad leder det till?

I dessa så speciella tider så påverkas vi alla på olika sätt.

Tex så läser och hör jag att situationen i skolan och förskolan har blivit annorlunda för personalen och inte minst för medlemmar i Kommunal. Det har blivit fler, mer och andra arbetsuppgifter på grund av Coronapandemin

Det kan vara så att alla barn lämnas och hämtas utomhus vid förskolan. Det ger mer arbetsuppgifter, och mer stress för personalen.

Det kan vara att elevassistenter, lärarassistenter, fritidsledare får vara allt-i-allo, samtidigt som det är vanligt med otrygga anställningar.

Jag vill, hoppas och tror att denna pandemi kommer att leda till att detta blir bättre, bra mycket bättre för förskolans och skolans personal.

För våra barn skull, för de anställdas skull och för vår gemensamma framtids skull.

Läs mer i denna debattartikel: https://www.altinget.se/arbetsmarknad/artikel/kommunal-anställda-utnyttjas-som-skolans-alltiallo-tydlighet-krävs