Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Kommunal gör något unikt!

Arbetsmiljöverket har varit och ska vara en myndighet att lita på, när och om jag som anställd, jag som skyddsombud eller Kommunal som organisation behöver stöd och stöttning i arbetsmiljöfrågor. På deras sida står detta om deras uppdrag:"Vårt uppdrag Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler"

Fortsätt läsa

Kommunal gör något unikt!

Kommunal har  gjort en anmälan till Justitieombudsmannen, JO. Anmälan görs mot bakgrund av Kommunal anser att  Arbetsmiljöverket, AV, inte har agerat opartiskt och transparent i skyddsutrustningsfrågan i dessa Covid19- tider.  AV har haft möten med arbetsgivare och andra myndigheter om kommunalarnas förutsättningar till säker arbetsmiljö. utan att Kommunal fått varit med. Det uppfattas  som att AV har ändrat åsikt angående skyddsutrustningens utformning och säkerhetsnivå, efter att ha haft detta möte.

När jag skriver detta och läser det, så är det nästan overkligt. Att AV, i dagligt tal ofta ”verket”, sänker kraven på utrustning och att det ska vara möjligt att göra lokala bedömningar, är skrämmande. Liv ställs bokstavligt mot liv och det med insikten om att vi inte har nått peaken i denna pandemi, att vi inte vet hur länge det dröjer och att vi inte vet om vi kan vara smittbärare innan vi riktigt känner av symptomen.

I mitt senaste blogginlägg skrev jag om den enkätundersökning som gjorts bland skyddsombuden i Kommunal. Den visade då att en stor del av de svarande kände sig otrygg i att inte veta om det finns skyddsutrustning att tillgå. Den undersökningen är nu några veckor gammal, men oron finns fortfarande kvar, för att smittan finns spridd i hela landet, i alla kommuner och i alla regioner.

Det ska vara lika över hela landet.

Utgångsläget är att vid misstänkt eller konstaterad smitta så ska munskydd som klassas  IIR, användas tillsammans med visir i allt vårdarbete, inte enbart i det nära arbetet.Munskyddet IIR är vätske- och stänkavvisande och av engångskaraktär. Det är den lägsta nivån på munskydd som ska användas vid misstänkt eller konstaterad smitta. Inga lokala bedömningar ska göras eller behövas, detta ska gälla lika över hela landet.

Munskydd klass 1 och 2 ska inte användas vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Vid kvalificerad vård på sjukhus där det kan finnas risk för luftburen smitta,aerosolsmitta, ska andningsskydd märkt FFP2 eller FFP3 användas, tillsammans med visir.

Du, ja just Du, är så värdefull och helt avgörande.

Du som jobbar inom Kommunals avtalsområde, du ska vara rädd om dig. Du ska ha rätt skyddsutrustning på plats om eller när du ställs inför faktum att bedöma, är detta en misstänkt smitta?

Du som har en visstidsanställning, du har en ännu mer utsatt situation, Du blir utringd eller inringd via sms till många olika arbetsplatser under en månad. Din arbetstid och inkomst varierar mycket mellan månaderna. Du får kanske ett eller två pass åt gången, och blir du sjuk på en obokad dag, så blir det ingen lön, ingen sjuklön eller akasseersättning. Så kan det inte få fortsätta!Du har rätt till samma trygghet, samma skydd, samma information och samma inkomsttrygghet som de som har en fast anställning. För utan er, som ersätter, vikarierar, hoppar in med kort varsel, stannar välfärdshjulet.

I dessa tider ska du har du rätt till en  längre framförhållning för dina bokade arbetspass. Du ska veta hur du jobbar, så om det som inte får hända, händer, du blir sjuk, i vart fall får ersättning från Försäkringskassan för din förlorade inkomst.

Vill du veta mer, om dina rättigheter och skyldigheter, försäkringar och ersättningar- kontakta ditt lokala fack så hjälper de dig!

Nu mer än någonsin behöver vi hålla ihop, stå upp för varandra och peppa varandra. Det kan och kommer att vara det som ger oss framgång, råg i ryggen och bättre arbetsmiljö.