Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Kvinnodagen 2020. Kvinnor kan – var så säkra!

”Vi kommer aldrig att acceptera läget!”. Så har många medlemmar sagt i ord och handling i många år. Och vi kommer att fortsätta att agera utifrån det, var så säkra. Den 8 mars fyller den internationella kvinnodagen 110 år. Lika många år som Sveriges största och, om du frågar mig, bästa välfärdsförbund.

Fortsätt läsa

Det är väl värt att uppmärksamma. För somliga har dagen mist sin politiska innebörd men för oss – fackförbundet Kommunal – kommer det alltid att vara en dag av kamp, svett och jävlar anamma. Lika länge som våra bröder och systrar kämpat för jämställdhet har Kommunal krävt bättre villkor och politiska reformer. 110 år har gått. För oss är det bara början.

Runt om i Sverige jobbar fackligt förtroendevalda i Kommunal med att öka jämlikheten och jämställdheten från grunden i människors vardag, på arbetsplatserna och i samhället. Många digitala kampanjer har initierats av engagerade medlemmar om villkoren inom, vården, förskolan, bussbranschen, inom personlig assistans, ja listan är lång.

Är det könet eller arbetsuppgifterna?

Inom många av de branscher och yrken som Kommunal har att organisera släpar verkligen anställningstryggheten, löneutvecklingen och arbetsvillkoren efter. Det kan skilja sig åt mellan kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken även inom vårt avtalsområde, vilket får mig att fundera. Är det könet som avgör eller arbetsuppgifterna?

Undersökningar visar att det beror mer på hur många kvinnor som arbetar inom yrket, än arbetsuppgifterna som sådana. Eller är det helt enkelt så att kvinnor oftare söker sig till yrken inom vård, skola eller omsorg? Oavsett så är det dags att förändra detta. Kvinnor ska ha samma villkor att ha en lön att leva på, både under arbetslivet och även vid pensioneringen. För det krävs åtgärder för att säkerställa heltidsarbete som norm på riktigt. Med arbetsvillkor som jag orkar med hela arbetslivet.

110 år med energi, solidaritet och envishet

Engagemanget finns, är stort, starkt och mäktigt. Vi vet att samhället går att förbättra, och världen över höjer människor sina röster för kvinnors rätt till bättre arbetsmiljö, högre löner och tryggare liv. En sak är säker: större investeringar och smartare prioriteringar i välfärden är avgörande för ett jämställt samhälle. Och har vi inte gett oss på 110 år, så orkar vi 110 år till med energi, solidaritet och envishet.

Nordanstig, Uppsala, Söderhamn – för att bara nämna några

I Kommunal Mitt har medlemmars engagemang synts i flera olika sammanhang under det senaste året. Exempelvis i Nordanstig där många samlades en mycket ruggig och blöt snöregnig kväll för att visa sitt missnöje med att en del av den kommunalt drivna hemtjänsten skulle bedrivas av privat utförare.

Eller i Uppsala där arga och taggade medlemmar samlades för att protestera mot kommunens förslag att privatisera all personlig assistans i Uppsala kommun. Eller i Söderhamn där protester höjts mot att försämra för de som arbetar så kallad sovande natt.

Vi har engagemanget, vi har energin och vi är många. Vi står enade och stöttar varandra, ger varandra energi när det känns tungt. Men vi kommer aldrig att ge oss, det visar vår 110 långa erfarenhet av kampvilja och engagemang.

Vad ska du göra?

Jag kommer att fira internationella kvinnodagen genom att delta i en ljusmanifestation mot våld i nära relationer, en annan viktig jämställdhetsfråga som är väldigt aktuell tyvärr.

Jag kommer också att fortsätta att driva på opinionen för att  heltidsarbete blir norm, att de orimliga löneskillnaderna mellan kvinnors och mäns löner blir mindre och att vi får en mycket, mycket bättre arbetsmiljö i våra branscher och yrken.

Vad ska du göra? Och vad kan just du göra, där du är?