Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Arkiv:
mars 2020

Låt oss ge bussförare i Gävleborg samma skydd som andra bussförare i Sverige!

Hot och våld är tyvärr ett ökat arbetsmiljöproblem i flera branscher i vårt land. En bransch som har uppmärksammats den senaste tiden är kollektivtrafiken. Bussförare och tågvärdar utsätts oftare än andra yrkesgrupper för hot och våld i sin yrkesutövning. I dessa tider med spridning av coronavirus är dessa arbetstagare också speciellt utsatta, i samband med biljettkontroll och försäljning av biljetter.

Kvinnodagen 2020. Kvinnor kan – var så säkra!

”Vi kommer aldrig att acceptera läget!”. Så har många medlemmar sagt i ord och handling i många år. Och vi kommer att fortsätta att agera utifrån det, var så säkra.
Den 8 mars fyller den internationella kvinnodagen 110 år. Lika många år som Sveriges största och, om du frågar mig, bästa välfärdsförbund.