Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Det bästa i vårt liv/ uppdrag kanske inte har hänt än?

Vi människor har en väl beprövad metod att lösa upp knutar, att utvecklas och få nya insikter. Det är vår förmåga att skapa dialog!

Fortsätt läsa

Visst har väl du som jag varit med i olika sammanhang då du känt att du talat för döva öron? Där det känts som ni talar helt olika språk? Eller kommer från helt olika tidsepoker?

Eller det motsatta när allt stämmer? När dialogen präglas av samma insikter och samsyn. I fackliga förhandlingar kan det i och för sig betyda att synen på lösningen är olika mellan de olika parterna, men man förstår, litar på, lyssnar på och respekterar varandras ståndpunkter.

Jag har en vision, (bland flera), men denna är nog min starkaste drivkraft. Visionen går ut på att vi tillsammans ska ta tillvara, utveckla och vårda vår gemensamma dialog. Det gäller inte minst i mitt uppdrag som förtroendevald, men även i min privata sfär.

Att förstå hur dialogens starka påverkansmöjligheter fungerar, varför det känns så bra ibland och så helt fel däremellan.

Att vi skapar ett dialogklimat som tar hänsyn till våra olikheter och tar vara på det bästa från våra olikheter. Ett klimat där vi peppar varandra, där vi ger varandra feedback och där vi känner oss sedda.

Där vi skapar tillit och förtroende för varandra, vårt gemensamma uppdrag och vi ser olikheterna som tillgångar och resurser. Det och att skapa nätverk/ grupper där vi peppar, stöttar och ser varandra.

Vårt gemensamma mål och arbete med att bli fler, medlemmar, skyddsombud, arbetsombud, kommer att bli så mycket mer värt.

Är det så enkelt, kanske du tänker? Att när vi börjar lyssna mer, och ha en dialog istället för monolog så löser vi allt?

Jag tror det! Men det innebär inte att allt är löst härmed, och det är väl tur, tänk om vi inte hade några saker att lösa tillsammans kvar?

Jag samlar på citat och talesätt när jag läser, ser på  eller lyssnar på musik. Molly Sandén sjunger i en av sina låtar, ”Det bästa i mitt liv kanske inte har hänt än?”  Tänk om det är så, att vi har det bästa framför oss!

Jag tror det! Om jag får vara med ett tag till, och få uppleva det bästa i mitt förtroendeuppdrag i bästaste Kommunal, tillsammans med alla er andra.

Jag, ensam, kan känna mig stark när jag har många som finns jämte mig!