Barbro Andersson – ordförande Kommunal Mitt

Jag är en glad, trygg och stolt förtroendevald i Kommunal Mitt. Här är mina tankar, visioner och idéer för ett bättre arbetsliv och därigenom ett bättre samhälle.

Skola oss i studiecirkeln

I Sverige har vi den stora fördelen av att det finns alternativa sätt att skaffa sig mer kunskap. Genom våra studieförbund kan vi träffas och tillsammans i studiecirkelform lära varandra mer om ämnet för cirkeln. Det är ett bra sätt att skaffa mer kunskap.

För en kort tid sedan var jag på en resa till Litauen. Det var en läs och res- resa, tillsammans med intresserade kamrater från Gävleborg och Örebro.

Läs och res innebär att man samlas i en studiecirkel och tillsammans läser in sig på det tänkta resmålet innan man reser dit. Och denna gång var resmålet Litauen, med besök i Vilnius och Klaipeda. Resan betalar vi resenärer själva, men resan ger så mycket mer, när man har mer kunskap om resmålet innan besöket.

I Vilnius träffade vi bland annat representanter för Litauens motsvarighet till Socialdemokraterna. De berättade om landets största utmaningar, som är ganska lika våra i Sverige, nämligen att lösa de demografiska utmaningarna. Utmaningarna att befolkningen blir allt äldre och att färre ska ” försörja ” fler.

Många litauer söker sig utomlands, tex till Sverige, för att skapa sig ett bättre liv för sig och sin familj. Det ser vi inte minst inom transport- och byggbranschen.Den lagstadgade minimilönen i landet är ca 400 € per månad. Och det finns ingen löneutvecklingsgaranti heller. Så man förstår att det är lockande att söka lyckan på annat håll.Och samtidigt kommer det arbetssökande från tex Ukraina och Kirgizistan till Litauen. Som ser möjligheter i att få det lite bättre där.

Då kan man ju undra vilka som då istället kommer till de länderna för att söka lyckan? Från Moldavien, Azberdajan? Och när tar det slut på arbetskraften? Och hur får vi värdiga villkor för fler?

Jag kan inte släppa tanken på vad det skulle kunna innebära för oss alla, om facket blev starkare i fler länder? Om vår svenska modell med starka parter som ingår starka avtal skulle spridas över världen? Att organisera sig, gå ihop och formulera krav på bättre arbetsvillkor och löner är det bästa sättet att förändra. Det och att hålla ihop. Att aldrig acceptera sämre villkor eller löner, i nåt sammanhang.

Vårt arbete att stärka och öka tron på att ett medlemskap i facket är avgörande, inte bara för oss i Sverige utan i hela EU. Med starka muskler i form av hög organiseringsgrad kan vi tillsammans göra skillnad. Nu och framtiden!