Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Medlemmarna i Kommunal har rätt till hållbara arbetstider

Vi behöver rusta oss för att möta utvecklingen med ohållbara scheman och orimlig arbetstidsförläggning.

I ett fackförbund som organiserar mestadels kvinnodominerade yrken med många osäkra och otillräckliga anställningar är heltidsarbete som norm en oerhört viktig fråga. Det ska gå att försörja sig på lönen från en anställning och ett arbete ska inte vara så slitsamt att man inte orkar arbeta heltid även om man vill.

Men en precis lika viktig fråga är rätten till återhämtning och hållbara scheman. Jag får rapporter från leden runt om landet om att medlemmar tvingas arbeta på scheman som är helt ohållbara. Och ironiskt nog kallas de ofta ”hälsoscheman”.

Så kallade hälsoscheman är inte något som kommer från Kommunal eller från arbetstagarsidan. Vi talar alltid om hållbara arbetstider. En hållbar arbetstidsförläggning skapas på arbetsplatsen, med de som kan verksamheten bäst i centrum – de anställda.

Men när vi nu ser att arbetsgivare, i den ständiga jakten på mer flexibilitet, på många håll skapar helt omänskliga arbetssituationer för Kommunals medlemmar behöver vi rusta oss för att kunna möta den utvecklingen. En arbetstidsförläggning som inte fungerar är ett arbetsmiljöproblem och ska behandlas som ett sådant.

  • Är du huvudskyddsombud eller skyddsombud på en arbetsplats där schemaläggningen inte fungerar ska du göra en riskbedömning och om nödvändigt begära åtgärder (6:6a).
  • Berörd sektion ska stötta och samordna skyddsombudens arbete och föra dialog med arbetsmiljöansvarig ombudsman på avdelningen.
  • Arbetsmiljöombudsmännen ska i sin tur också samordna och stötta skyddsombuden. Dessutom behöver de kartlägga de lokala kollektivavtalen.

Arbetstidslagen och det centrala kollektivavtalet lägger ett golv för fortsatta förhandlingar, men det är lokalt som parterna måste hitta de konstruktiva lösningarna. Och har Kommunal tecknat ett lokalt arbetstidsavtal som inte fungerar så behöver det sägas upp.

Verktygen finns och på flera håll har vi tillsammans lyckats flytta fram positionerna och hittat lösningar som både arbetsgivare och arbetstagare kan skriva under på. Och vinsterna är flera när vi väl lyckas. En betydligt bättre arbetsmiljö, fler som vill och orkar arbeta heltid, väl återhämtade medarbetare och en förbättrad verksamhet.