Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Ökad otrygghet är inte en modernisering

Så kom dom till sist. Utredningsdirektiven från regeringen om att utreda arbetsrätten. Bakgrunden till direktiven är den januariöverenskommelse som träffades mellan regeringen, C och L. Den kanske mest uppseendeväckande punkten utifrån ett fackföreningsperspektiv är punkten 20 som säger att regeringen ska tillsätta en utredning för att sparka, lätt, fort och billigt!

Idag kom alltså direktiven för utredningen – de beskrivs av regeringen som ”en modernisering av arbetsrätten”. Jag och regeringen har inte samma definition av modernisering. För mig är det tvärtom att gå tillbaka i tiden. Det är en avmodernisering. Vad skulle vara modernt med att göra arbetsmarknaden ännu mer otrygg än den är idag? Jag ser med fasa på hur regeringen ska landa i ett lagförslag i maj 2020 som innebär just ökad otrygghet, där det enda positiva inslaget är att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling.

Jag kan inte låta bli att fundera på om viljan och incitamenten att förhandla fram ett kollektivavtal finns hos våra arbetsgivare eller om de ser att en kommande lagstiftning är mer gynnsam? Jag hoppas att den svenska modellen håller och att vi istället för lagstiftning kan förhandla fram ett avtal som passar branscherna, som stärker företagen och tryggar våra medlemmars anställningar för ett långt och hållbart arbetsliv.

För det är just det som är ingången i de förhandlingar vi kommit överens om att inleda på den största sektorn på arbetsmarkanden och med vår motpart Sveriges kommuner och landsting (SKL). Igår aviserade vi parter inom sektorn att vi inom kort inleder förhandlingar om att stärka de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och omställning. Parterna på den kommunala sektorn har sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom överenskommelsen om Tidig Lokal Omställning och verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser.

Huvudingredienserna i den överenskommelsen är tidiga omställningsinsatser som innebär kompetensutveckling riktad mot framtida behov i verksamheten som kan vara föranledda av teknikutveckling eller nya krav på yrket. Det kan också vara omskolning till annat yrke när ett yrke försvinner. Turordningsreglerna syftar till att snabbt kunna identifiera de som är i behov av omställningsinsatser så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten.

Här finns alltså alla möjligheter att använda turordningsreglerna offensivt – som ett stöd till de medlemmar som behöver det. Inte till ändrade turordningsregler som gör det lättare att säga upp anställda snabbt och billigt, som direktiven från regeringen andas.

Vi utvärderar nu överenskommelsen om tidig lokal omställning TLO med SKL. Resultatet av utvärderingen tar vi med oss i de förhandlingar som vi ska inleda för att ytterligare stärka medlemmarnas möjligheter till kompetens- och karriärutveckling, omställningsförmåga och verksamheternas möjlighet till snabbare omställning för en bättre välfärd.

Vi ska givetvis ha med heltidsarbetet som norm, tryggare anställning för visstidsanställda och andra för våra medlemmar viktiga frågor in i dessa förhandlingar.

Pågående förhandlingar

För övrigt så pågår intensiva förhandlingar som nu går in i slutskedet om avtal för räddningspersonal i beredskap (RIB), alltså det avtal som omfattar deltidsbrandmän. Förra veckan tackade vi nej till ett bud som vi fick från arbetsgivarna. Skälet till att vi tackade nej var kort och gott att det inte dög. Det innehöll inte tillräckliga förbättringar som vi behöver för en viktig yrkesgrupp som håller ställningarna när det brinner. Hur viktig yrkesgruppen är blev nog väldigt klart och tydligt om inte förr, så förra sommaren när skogsbränderna rasade som värst. Det visar sig återigen nu den senaste veckan när bränder rasar runt om i vårt avlånga land.

Idag kommer det troligen ett nytt bud i de förhandlingarna. Vi hoppas att det är ett bud som vi kan acceptera, så håll ögon och öron öppna om ni är nyfikna på vad som kommer!

Tills nästa blogg, ha en trevlig valborg och första maj!

Missa inte heller att lyssna på min och Johans podcast förhandlarna som ni hittar där poddarna finns på hemsidan www.kommunal.se.