Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Startskottet för avtalsrörelsen går nu!

Jag fick ett brev häromdagen. Det var från en nattanställd medlem i Kommunal. Det handlade om det vi hört från många orter under förra hösten: om arbetsgivare som lägger in fler nattpass för personalen i äldreomsorgen. Ibland har arbetsgivarna haft mage att kalla det för hälsosamma scheman.

Fortsätt läsa

Vad jag tycker om det har jag sagt redan tidigare: skitsnack. Det finns inget hälsosamt med arbetsgivare som kör över den personal som är experter på hur jobbet utförs bäst, utan att lyssna på dem. Arbetsgivarna har förvisso formellt sett lagen på sin sida eftersom de har vad som kallas ”rätt att leda och fördela arbetet”. Men arbetsgivarna gör bäst i att lyssna på personalen – annars får de räkna med fackligt motstånd.

På många ställen runt om i landet har arbetsgivarna tvingats att lyssna. Tack vare att medlemmar i Kommunal lokalt har varit väldigt aktiva i protesterna mot nya nattscheman. Ibland har det också utlovats förändring. Men inte alltid. Låt oss hoppas att arbetsgivarna besinnar sig till slut. De här sakerna sköts bäst på arbetsplatsen där schemat ska gälla. Det är störande att arbetsgivarna ofta skyller på att förändringarna måste göras för att vi parter driver heltidsarbete som norm. Ja det gör vi, men samtidigt måste arbetsgivaren göra grundjobbet innan man ger sig i kast med schemaförändringar. Har man sett över sin organisation, har man sett över bemanningen? Har man sett över sjuktal och hur arbetsmiljön ser ut? Hur har medlemmarna involverats och finns det alternativa lösningar?

Nästa centrala avtalsrörelse och förhandlingarna kör igång om ett år. Då ska 70 kollektivavtal inom Kommunal förhandlas, men förberedelserna börjar redan nu. Det är nu och fram till sommaren som du och de av dina arbetskamrater som är medlemmar kan skicka in förslag till vad du och ni tycker är viktigast i avtalsrörelsen: Löner? Arbetstider? Arbetsmiljöfrågor? Utbildning? Tänk och kom med förslag på www.kommunal.se och där kan du gå in på ”mina sidor”. Har du arbetskamrater som inte är med i Kommunal men har åsikter om vad vi borde kämpa för att få in i kollektivavtalet: fråga dina kollegor om inte de också vill vara med i vår fackförening och påverka villkoren? Både de själva och ni som redan är medlemmar tjänar på att vi blir fler.

De flesta kollektivavtal går alltså inte ut förrän nästa år men vi har ett avtal som förhandlas under våren. Det handlar om det så kallade Rib-avtalet, som gäller alla de som rycker in i räddningstjänsten på beredskap. Att det här är en nyckelgrupp i det svenska samhället visade inte minst sommarens skogsbränder. Kommunal anser naturligtvis att det behövs fler heltidsbrandmän. Men det går inte enbart att bygga räddningstjänsten på fler heltidstjänster. De som har andra yrken hos våra arbetsgivare men rycker in under beredskap, är oumbärliga. Det finns flera rimliga krav att ställa: om ersättningar för obekväm arbetstid, högre ersättningar för transporter och tydliga ersättningar vid katastrofinsatser. Exakt vilka krav Kommunal ska driva återkommer vi till omkring nästa månadsskifte. Det nuvarande avtalet går ut den sista april i år.

Om vi lättar blicken lite kan vi konstatera att även utan en stor avtalsrörelse är det många ganska dramatiska saker som händer på arbetsmarknaden just nu. En av dem är att det är konflikt som pågår i hamnarna. Det är Hamnarbetarförbundet som strejkar för att få ett avtal trots att arbetsgivarna erbjudit dem ett likalydande avtal som Transport har. Det betyder att de försöker att tränga ut det avtal som Transport redan har. Inom LO har vi sedan länge en överenskommelse om att fack inte ska konkurrera med varandra. Jag blir därför bekymrad när jag ser att det finns förtroendevalda även i Kommunal som stöttar Hamnarbetarförbundet. Jag uppmanar alla att tänka efter. Vad skulle vi tycka om en annan fackförening försökte organisera Kommunals medlemsgrupper och andra förbund applåderade det? Vad händer i förlängningen om vi inte håller ihop vårt löfte mot de andra LO-förbunden? Jo, vi spelas ut mot varandra i en spiral nedåt. Det vore ett brott mot det fackliga löftet och det skulle skapa splittring mellan grupper med samma arbetsuppgifter. Det skulle inte gynna arbetstagarna i det långa loppet. Den svenska modellen med arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som förhandlar och sluter avtal för alla på arbetsmarknaden är en skör modell som ska värnas. Det ger medlemmarna i Kommunal och andra fack en unik styrkeposition gentemot arbetsgivarna. Motsatsen skulle vara att varje medlem förhandlar för sig. Det facket säljer till arbetsgivaren är en kollektiv fredsplikt, långsiktighet och tydliga transparenta regler. Det är den kollektiva styrkan och att vi har ett kollektivavtal som gäller för alla arbetstagare. Ingen lokal arbetsgivare kan sätta tryck eller utöva lokal utpressning för att försämra villkoren på arbetsplatsen. Det är det centrala avtalet som gäller.

Det finns även andra stora saker att ha ögonen på när det gäller arbetsmarknaden. Vi har fått en regering – och det är naturligtvis bra. Mindre bra är att den vilar på en politisk överenskommelse om att parterna på arbetsmarknaden ska komma överens om förändringar av arbetsrätten. Och lyckas vi inte med det så hotar politikerna med att kliva in, det är lite som att förhandla under hot och det ogillar jag starkt. Kommunals ingång är enkel och uppmaningen till politikerna är tydlig: håll er borta! Vi ska göra allt för att lösa de här frågorna på ett bra sätt mellan parterna. Det kan ni lita på.