Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Så fick vi till assistansavtalet

Du kanske har följt den hotande konflikten om avtal för privat anställda personliga assistenter? I så fall är det lätt att tro att den är över för att Kommunal hotade...

Fortsätt läsa

Du kanske har följt den hotande konflikten om avtal för privat anställda personliga assistenter? I så fall är det lätt att tro att den är över för att Kommunal hotade Vårdföretagarna med konflikt. Det är faktiskt inte hela sanningen. Vi har ett avtal för att vi bakom kulisserna redan hade dragit tillbaka vårt konfliktvarsel och var beredda att lämna det centrala avtalet. Tror du att jag blivit galen om jag säger detta? Det har jag inte. Jag återkommer strax till det.

Låt mig först bara börja med det viktigaste, nämligen resultatet: efter långa och hårda förhandlingar fick Kommunal igår kväll till ett avtal för privat anställda assistenter. Där fick vi igenom alla de krav Vårdföretagarna under så lång tid hårdnackat varit emot: ett treårigt avtal med löneökningar i nivå med vad alla andra på arbetsmarknaden får och flera villkorsförbättringar. Det här är naturligtvis otroligt viktigt – för hela arbetsmarknaden, för de personliga assistenterna och i slutänden också för kvaliteten på assistansen. Du kan läsa mer om detaljerna kring avtalet på kommunal.se. I dagens blogg tänkte jag alltså i stället berätta lite mer om hur vi till slut fick igenom avtalet. Det var för att Kommunal var berett att ta till unika åtgärder. Att jag berättar om detta beror delvis på att jag sett att även Vårdföretagarna beskrivit förhandlingarna (men på sitt sätt).

Så här var det: Förhandlingarna hade kört i botten. Vi hade förhandlat sedan april månad. För ett par veckor sedan strandade vi förhandlingarna efter ett sommaruppehåll.  Kommunal varslade om konflikt mot Vårdföretagarna – en konflikt som skulle ha brutit idag, fredag. Medlare hade kallats in. Men igår, på eftermiddagen, kastade medlarna in handduken. Inte ens de ansåg att de kunde lämna ett bud som parterna kunde acceptera. Men då hände något. Plötsligt var Vårdföretagarna villiga att börja förhandla med oss direkt igen. Anledningen? De var beredda på att Kommunal skulle gå ut i konflikt mot dem. Men de var inte beredda på att vi inte skulle göra det.

Kommunal hade då nämligen berättat om hur vi tänkte agera. Vi var beredda att låta bli att förhandla vidare med Vårdföretagarna. I stället hade vi tillsammans bestämt oss för att förhandla med företag för företag i assistansbranschen. Det skulle varit en helt unik åtgärd för Kommunal. Det vanliga är ju att vi värnar de centrala avtalen. Men vi som fackförbund har en skyldighet gentemot hela arbetsmarknaden att leverera löneökningar i takt med det så kallade märket. Och framför allt har vi en skyldighet gentemot medlemmarna i Kommunal att få igenom löneökningarna. Och vi gjorde bedömningen att vi hade bättre chans att nå framgång på det här viset.

Vi visste att det skulle betyda enormt mycket arbete – det finns många företag i assistansbranschen. Och vi skulle behövt vara beredda på att ta konflikt varje gång någon inte ville teckna avtal. Men vi vet ju också att många företag verkligen vill ha ett avtal. Så det som Vårdföretagarna påstår i sitt pressmeddelande – att Kommunal skulle lämna sina medlemmar i sticket och att medlemmarna skulle stå där utan kollektivavtal är alltså inte sant. Vi var beredda att konflikta oss till avtal hos vartenda företag där det skulle ha behövts. Hela organisationen var riggad för det. Vi är stora, vi är många och vi är starka.

Förmodligen är det vad också Vårdföretagarna insåg. De gick därför till slut med på våra krav. Jag måste säga att jag är glad och tacksam för att de till slut visade sig vara samtalsvilliga. Det ska Vårdföretagarna ha en eloge för. Jag vill också rikta ett tack till alla fackliga kamrater som stöttat oss under den uppseglande konflikten.

När nu det här avtalet är i hamn har vi så klart andra att arbeta vidare med. Närmst på tur står avtalet med Visita (storkök), Almega Serviceentrepenad och Personliga assistenter på KFO. Jag återkommer snart i en ny blogg för att berätta om det arbetet. Ha en trevlig helg!