Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Trevlig sommar – vårens avtalsrörelse i korthet

Avtal med många förbättringar Vi har tecknat i runda slängar 45 avtal hittills under året. Det återstår cirka 25 avtal som löper ut under hösten. Det började i våras med...

Fortsätt läsa

Avtal med många förbättringar

Vi har tecknat i runda slängar 45 avtal hittills under året. Det återstår cirka 25 avtal som löper ut under hösten. Det började i våras med att vi, lite otippat måste man ändå säga, förlängde avtalet med Sveriges kommuner och landsting med ett år. Vi träffade förra året ett tre års avtal och skulle därmed inte förhandla i år. Det nya avtalet löper ut 2020 som resterande avtal på arbetsmarknaden. Att vi förlängde avtalet med ett år var för att vi lyckade förhandla fram ett bra avtal med fortsatt undersköterskesatsning med en utökad krets av att omfatta fler yrkesgrupper, men också att vi sista året (2019) fick ett extra löneutrymme att förhandla om lokalt. Då kan vi lokalt förhandla om yrkesgrupper som inte fått del av de extra undersköterskesatsningarna och som man då lokalt väljer att prioritera. Det kan vara grupper som inte fått del av undersköterskesatsningen, trots att vi lokalt yrkat på det. Hos många arbetsgivare har man inte fått med grupper som exempelvis skötare, personliga assistenter, ambulanssjukvårdare m.fl. Vi fick också en ny bilaga gällande jourtjänstgöring och förbättringar i ersättningar och villkor gällande både jour och beredskap. Ja, kort och gott så blev det ett avtal med många förbättringar för våra medlemmar.

Bra och konstruktiva förhandlingar

På övriga avtalsområden så har det gått relativt bra, vi har haft bra och konstruktiva förhandlingar med alla våra motparter. Vi har förhandlat i god anda och fått löneökningar enligt det ”märke” industrin träffade i mars och därtill en låglönesatsning som varierat i kronor beroende på hur många lågavlönade (som tjänar under 24000 kronor)som funnits på avtalsområdet. Det stökade till sig en period i de förhandlingar som pågick med vår motpart på det avtal som omfattar skorsstensfejare. Där ville arbetsgivarna ändra i arbetstidsbestämmelserna och där kunde vi inte tillmötesgå arbetsgivaren på det sätt som de krävde, eftersom det skulle ha inneburit stora försämringar för våra medlemmar. Det löste sig till slut och vi fick ett avtal utan några försämringar. Vi har också haft en del problem med att förhandlingarna dragit ut på tiden. Avtalen har löpt ut och förhandlingarna har dragit ut på tiden av en eller annan anledning. Oavsett vad orsakerna har varit så tycker vi inte att det är okej, att det går flera månader från att det centrala avtalet löpt ut till vi träffar ett nytt. Det som hade dröjt och som jag nämnde i förra bloggen var energiavtalet inom KFS (Kommunala bolagen), det är i alla fall klart nu.

Vi är klara och i fas med de flesta avtal som löpt ut eller löper ut sista juni, förutom på ett område och det är avtalet om personliga assistenter inom Vårdföretagarna som vi inte blir klara med före semestrarna. Vi står en bra bit ifrån varandra både vad det gäller löneökningar och villkorsförbättringar. Därför pausar vi över semestrarna för att återuppta förhandlingarna i mitten på augusti.

Den här veckan har vi förhandlat färdigt de tre avtalen inom hästbranschen, vi är klara med bad och idrottsavtalet som vi liksom hästbranschens avtal träffar med arbetsgivarorganisationen Almega. Vi är också klara med avtalet inom jordbruk och djursjukvård som vi tecknar med SLA.

Nu tar jag semester och vilar upp mig inför hösten och de förhandlingar som kör igång då. Önskar er alla en skön sommar!

PS. För dig som vill ha något att göra i hängmattan, rekommenderar jag att ni går in och lyssnar på min och Johan Ingelskogs podcast på http://kommunal.podbean.com/feed/