Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Lägesrapport från avtalsrörelsen

Nu är det ett tag sedan jag bloggade. Utan att bortförklara så kan man säga att det verkligen varit fullt upp. Vi har en pågående avtalsrörelse där vi ska träffa...

Fortsätt läsa

Nu är det ett tag sedan jag bloggade. Utan att bortförklara så kan man säga att det verkligen varit fullt upp. Vi har en pågående avtalsrörelse där vi ska träffa ungefär 60 avtal.  Vi var länge nöjda med att avtalet med Sveriges kommuner och landsting (SKL) löper på två år till och för att vi inte skulle ha någon avtalsrörelse där just i år, men tji fick vi.

Hur kom detta sig då?  Det avtal som vi träffar med SKL är ett så kallat medarbetaravtal vilket innebär att vi och flera tjänstemannaorganisationer har ett gemensamt avtal. Eftersom Vision och akademikerförbundet SSR förhandlade så blev vi ”indragna” då det fanns frågor som även rörde oss och våra medlemmar. En sådan fråga var exempelvis förändringar i jour och beredskapsbestämmelserna, där det också blev en del förändringar.  När vi ändå var i farten och förhandlade, så infann sig ett tillfälle att förlänga avtalet med ett år (tom 30 april 2020). Det ger löneökningar, förbättringar i villkoren och möjlighet till riktade satsningar mot fler av Kommunals yrkesgrupper. Det är också en fördel att vi kommer i fas med övriga avtal på arbetsmarkanden och i fas med övriga LO-förbund och kommande LO-samordningar. Därför blev förhandlingarna inom SKL mer omfattande än vad vi tänkt från början.

Men det är många avtal som löpt ut 31 mars som vi ännu inte kommit i mål med och som vi förhoppningsvis klarar ut den kommande veckan. Inom Svenska kyrkan är vi långt gångna med ett nytt avtal. Och varför är vi inte klara då? är det många som har frågat om. Svaret är att vi är väldigt många fackliga organisationer som förhandlar med arbetsgivarorganisationen samtidigt och alla ska dansa tango med varandra. Här har vi också ett medarbetaravtal.  Vi hoppas att lösa de frågor som återstår inom kort. Vi siktar på att träffa ett treårsavtal.

Vi siktar på treårsavtal även på andra områden. Vi förhandlar för fullt inom KFS-området som är de avtal där våra medlemmar som arbetar inom kommunala bolag organiseras.  Det handlar om avtalsområden som återvinning, fastighet och näringsliv, VA, museer, vård och omsorg mfl.

Inom arbetsgivaralliansen som är den arbetsgivarorganisation där många ideella organisationer finns, förhandlar vi just nu vård och omsorgsavtalet. Där har vi delegationen på plats i veckan och vi hoppas verkligen på att kunna förhandla klart. Vi behöver få en fortsatt extra satsning för undersköterskor för att kunna bli klara med avtalet.

Även sotarnas avtal löpte ut den sista mars och där kärvar förhandlingarna rejält. Det handlar om att få ut de löneökningar som andra hittills har fått genom det så kallade ”märket”. Här vill arbetsgivaren även förändra tarifflönesystemet som finns till det sämre för våra medlemmar. Här måste vi komma fram på annat sätt. Men jag vill flagga för att läget är kritiskt just nu.

I veckan förhandlar vi även avtal med Skogs- och lantarbetsgivarförbundet (SLA) för medlemmar som arbetar inom anläggning och för medlemmar som arbetar på golfbanor. Här har vi också förhandlat på och hoppas lösa alla frågor inom kort, avtalen löper ut den sista april.

På alla avtalsområden förhandlar vi på med ett högt tempo och vi hoppas komma i mål på flera inom kort.

Så håll utkik på hemsidan www.kommunal.se. Där kan du även gå in och lyssna på vår podcast ”Förhandlarna” eller gå in på appen podcaster.  Där surrar jag och Johan Ingelskog om olika saker kopplade till avtalsrörelsen.