Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Nära nio av tio tycker att heltid ska vara det normala även inom vård- och omsorgsyrken

Nästa vecka löper Kommunals kollektivavtal med Vårdföretagarna ut. De två avtalen som förhandlas gäller anställda inom privat äldreomsorg och vård, behandling och omsorg. Just nu pågår intensiva, men konstruktiva förhandlingar. ...

Fortsätt läsa

Nästa vecka löper Kommunals kollektivavtal med Vårdföretagarna ut. De två avtalen som förhandlas gäller anställda inom privat äldreomsorg och vård, behandling och omsorg. Just nu pågår intensiva, men konstruktiva förhandlingar.  Frågorna som vi ska komma överens om är både viktiga och komplicerade och resultatet kommer att påverka medlemmarna på både lång och kort sikt.

De viktigaste frågorna handlar om heltid som norm, reallöneökningar och en extra lönesatsning för undersköterskorna.

Att heltid ska vara det normala även för anställda inom kvinnodominerade sektorer som äldreomsorg tycker vi är en självklarhet. Men för kvinnorna, våra medlemmar inom vård och omsorgsyrken är deltidsarbete vardag dessutom med delade turer, långa arbetspass och tät helgtjänstgöring. Andelen deltidsanställda inom privat driven äldreomsorg är 69 procent. Det är sex procentenheter fler än i den kommunala äldreomsorgen.

Det utbredda bruket av deltidsarbete är en del av den ”flexibilitet” som arbetsgivarna eftersträvar. En flexibilitet som betyder något helt annat för den anställde, nämligen låg lön och ännu lägre pension.

Hela sju av tio pensionerade kvinnliga medlemmar i Kommunal har så låg pension att de är beroende av den statliga garantipensionen för att kunna försörja sig. Dessa kvinnor får i genomsnitt 2 100 kronor i månaden i tjänstepension, medan motsvarande män får 2 900 kronor. Riksgenomsnittet för kvinnor (oavsett bransch) är 2 900 kronor i månaden, och för män är det dubbelt så mycket, de får 5 800 kronor i tjänstepension.

I frågan om heltid som norm har medlemmarna starkt stöd från allmänheten, nära nio av tio vuxna svenskar (88 procent) tycker att heltid ska vara det normala även inom vård- och omsorgsyrken. Det visar en undersökning som Sifo genomfördes i våras, på uppdrag av Kommunal. För de flesta är heltid en självklarhet. Jämför med hur det går till i t ex industrin – är det ens någon som hört talas om att en industriarbetare erbjuds en tjänst om 73,4 procent?

Vi tycker det är dags att heltid blir det normala även för anställda inom privat vård och omsorg. Det är en fråga om rättvisa och jämställdhet.