Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Förhandling pågår inom privat äldreomsorg

För många medlemmar i Kommunal är nya avtal färdiga och på plats. Men än kvarstår en hel del områden där förhandlingarna fortfarande pågår.

Fortsätt läsa

För många medlemmar i Kommunal är nya avtal färdiga och på plats. Men än kvarstår en hel del områden där förhandlingarna fortfarande pågår. Ett av dessa områden är anställda inom privat äldreomsorg. Det är oerhört viktigt att den delen av Sveriges välfärd fungerar så bra som möjligt. Inte bara för att våra äldre förtjänar den bästa möjliga vård och omsorg utan också för att det är ett växande område som i framtiden behöver kunna attrahera nya medarbetare. Då måste arbetsvillkor och löner vara konkurrenskraftiga och locka människor till yrket.

Därför har vi identifierat tre frågor som kommer vara viktiga att få på plats för att välfärden ska vara så bra som möjligt även i framtiden. Det handlar om heltid som norm, trygga anställningar och att undersköterskesatsningen ger en rejäl löneökning.

  • Heltid som norm innebär att heltidstjänster ska vara det som arbetsgivaren främst erbjuder. För att det ska fungera måste arbetsgivaren också se till att personalen orkar jobba heltid. På många arbetsplatser är arbetssituationen sådan att anställda tvingas gå ned i tid för att orka med, för att säkra upp bemanning och välfärd måste villkoren förbättras. Istället för delade turer behövs smarta lösningar som fungerar för arbetstagare och arbetsgivare.
  • Trygga anställningar är en förutsättning för en modern välfärd. Tidigare har det funnits en bild av att vård och omsorg är genomgångsyrken, den bilden vet vi idag att den inte stämmer. Med trygga anställningar tänker vi långsiktigt och bevarar den yrkesskicklighet och kompetens som arbetstagarna har. Det ger bättre villkor och starkare välfärd.
  • Undersköterskesatsningen är ett viktigt steg mot att bryta värdediskrimineringen av kvinnodominerade yrken. Utbildade undersköterskor får ett rejält lönelyft utöver industrins märke. Det sker lokala förhandlingar över hela landet för att se till att satsningen kommer fram till rätt personer, självklart ska anställda inom privat äldreomsorg inkluderas där.

Kommunal är ett stort förbund och när avtalsrörelsen drar igång märks vi i hela samhällsdebatten. Men det är på arbetsplatserna och de lokala förhandlingarna som medlemsnyttan märks som bäst. Det är i det bättre schemat, i löneökningen och beviset på de anställdas yrkesskicklighet som fackföreningens nytta verkligen syns. Nu gör vi vårt yttersta för att förhandlingarna inom privat äldreomsorg ska ge goda resultat.