Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Trygga anställningsvillkor ger trygg personlig assistans

Just nu pågår avtalsförhandlingar med Vårdföretagarna om villkor och löner för personliga assistenter inom privat sektor. Personlig assistans är ett stöd till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och innebär att brukaren får hjälp av en, eller flera, personliga assistenter för att klara sin vardag.  Målsättningen är att brukaren ska ha möjlighet att leva som alla andra. Det här är alltså ett både viktigt och krävande yrke, där man gör skillnad i många människors vardag, varje dag, dygnet runt. Brukarna kan vara i alla åldrar, från barn och ungdomar till vuxna och åldringar, med olika typer av funktionsnedsättningar och därmed behov av olika typer av stöd. För oss på Kommunal och för alla kompetenta personliga assistenter är brukarens trygghet och möjlighet till ett bra liv högsta prioritet. Men vi tycker också att detta är viktigt för de personliga assistenterna – de måste ha samma anställningstrygghet, och möjlighet att planera sitt liv, som alla andra på arbetsmarknaden. Det tycker inte Vårdföretagarna, som kraftigt vill försämra anställningstryggheten och ta bort lägstlönerna.

I den pågående avtalsrörelsen handlar Kommunals viktigaste krav om de personliga assistenternas anställningstrygghet. Igen. I den förra avtalsrörelsen med Vårdföretagarna lyckades vi få en månads uppsägningstid för fast anställda personliga assistenter och 14 dagars uppsägningstid för de visstidsanställda. Detta vill Vårdföretagarna nu riva upp. De tycker inte noll (0) dagars uppsägningstid räcker om man är visstidsanställd. Hur ska man kunna ställa om sitt och sin familjs liv när det gäller hyra och andra utgifter på noll dagar? Att det just nu verkar vara en trend bland företag som bedriver personlig assistans att omreglera fasta anställningar till visstidsanställningar gör detta till en mycket viktig fråga för Kommunal.

Vi tycker också att alla anställda ska få löneökning och att både lägstlöner och att ersättningar ska höjas i nivå med löneökningarna. Arbetsgivarna, å sin sida, vill i stället ta bort lägstalönerna helt, så att de själva kan bestämma lönen.

I de yrkanden som vi överlämnat till Vårdföretagarna kräver vi också höjd ersättning vid jour samt att jouren måste minska i omfattning. Många medlemmar upplever att de är på jobbet ”dygnet runt” och att det går ut över deras sociala liv.

Vi vill vara med och säkra trygghet och kvalitet för brukarna. Det gör man genom att ge personalen förutsättningar att göra ett bra jobb, inte genom att försämra villkoren och sänka lönerna.