Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Befintliga löneavtal cementerar värdediskriminering

Idag publicerar tidningen Kommunalarbetaren (http://www.ka.se/mannen-far-mest-pengar) en artikel om att mäns löner ökar mer än kvinnors på det område där Kommunal tecknar kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är en bra och viktig granskning som bekräftar och förstärker vår övertygelse om att det behövs ett nytt löneavtal inom den kommunala sektorn. När männens löner ökar mer än kvinnornas inom samma avtalsområde, är det uppenbart att det nuvarande löneavtalet inte fungerar. Idag är det arbetsgivaren som till stor del bestämmer hur lönen fördelas – Kommunal har inte mycket inflyttande över detta. Det vill vi ändra på.

I årets avtalsrörelse ställer Kommunal krav på förändringar i nästan alla löneavtal. Medlemmarna förväntar sig att Kommunal får betydligt större inflytande över löneavtalen med Almega, KFO, Arbetsgivaralliansen och SKL. Förbundet får därmed möjlighet att påverka både löneprocesserna på arbetsplatserna och själva förhandlingarna om de nya lönerna. Idag ser det inte ut så!

Sedan kongressen 2013 har vi träffat flera hundra förtroendevalda för att diskutera löneavtal och lönepolitik. Den samstämmiga bilden de ger är att den lokala processen inte fungerar. Jag kan till och med säga att vi knappast har funnit en enda arbetsplats där löneprocessen fungerar som det är tänkt, och då har vi ändå haft individuella löner i 22 år. På en av utbildningarna berättar till exempel en deltagare att de på sin arbetsplats, en vårdcentral, har 127 kriterier som Kommunals medlemmar/de anställda ska visa att de uppfyller i lönesamtalet.

Kommunals mål är att yrkesutveckling ska ge löneutveckling och att det i sin tur ger rätt lön utifrån utbildning, erfarenhet och ansvar.  Det kan tyckas vara en självklarhet, men vägen dit är lång. Efter att nuvarande löneavtal löpt sedan 1994, ser vi att när män yrkesutvecklas och tar på sig fler, och mer kvalificerade, arbetsuppgifter så får de lönutveckling. När kvinnor gör detsamma verkar det i stället som att de ska vara tacksamma! Senast detta visade sig var när undersköterskor yrkesutvecklade sig för att ta på sig mer ansvar, vilket borde ge löneutveckling, men icke, där tog det stop. Läs mer om det här: http://www.ka.se/underskoterskor-slutar-slacka-brander

Denna syn på kvinnors yrken och yrkesutveckling, i jämförelse med männens, kallas värdediskriminering. Det nuvarande löneavtalet verkar cementera denna diskriminerande struktur. Det kan Kommunal aldrig acceptera och jobbar mot värdediskriminering på två sätt i årets avtalsrörelse;

  • Det första, som kanske också synts mest, är att vi vill lyfta undersköterskorna extra. (Läs mer om det i min förra blogg).
  • Det andra är just att vara med och ta fram ett bättre löneavtal. Ett löneavtal som gör det tydligt för varje anställd varför man får den lön man får och vad man ska göra för att påverka den. Löneavtalet måste också ge Kommunal möjlighet att påverka processen runt lönekriterier och att förhandla om lokala lönesystem.

Kommunal vill ha löneavtal som bygger på de tre mål som kongressen fattat beslut om:

Yrkesutveckling – Skillnader i lön ska bero på skillnader i krav på arbetet. Nya eller utvecklade arbetsuppgifter som ställer högre krav på bland annat kunskap, ansvar och skicklighet ska ge högre lön. Personliga kvalifikationer, yrkesskicklighet och resultat ska ge högre lön.

Löneutveckling – Bra löneutveckling i förhållande till andra yrkesgrupper. Löneökningar som är högre än prisökningarna.

Rätt lön – Rätt nivå på lönen i förhållande till andra yrkesgrupper och andra som gör liknande jobb

I Kommunals lönepolitik ingår att medlemmarna tydligt ska involveras i det fackliga arbetet när det gäller löner – var och en är expert på sin arbetssituation. I Kommunals lönepolitik ingår också att ingen ska diskrimineras.  Det är därför bra och viktigt att Kommunalarbetarens undersökning belyser de problem som det nuvarande löneavtalet skapar.