Avtalsbloggen

Följ Kommunals blogg om avtalsrörelsen

Det spelar roll hur över en halv miljon välfärdsarbetare har det på jobbet

Kommunal har över en halv miljon medlemmar, fördelade på 70 kollektivavtal. I årets avtalsrörelse ska praktiskt taget alla dessa avtal förhandlas om. Vi i facket mäter våra krafter med arbetsgivarna och kommer till slut överens om vilka arbetsvillkor och löner som ska gälla.

Kommunal kräver reallöneökningar åt alla medlemmar oavsett avtalsområde – alltså löner som höjs så mycket att de ger mer pengar att leva på, trots att priserna ökar. Vi kräver dessutom en extra lönesatsning på undersköterskor. Av arbetsgivarna i Sveriges kommuner och landsting, SKL, kräver vi att heltid ska bli norm. Alltså att arbetsorganisationen, totalbemanningen och arbetstidens förläggning utformas för att personalen ska kunna jobba heltid.

Just nu förhandlar vi med bland annat KFS (arbetsgivarorganisationen för allmännyttiga bolag), SLA (arbetsgivarna i den gröna sektorn) och Svenska Kyrkan.

SKL är inte de enda vi har börjat förhandla med. Hittills har vi lämnat över våra krav på alla kollektivavtal som går ut under våren. Just nu förhandlar vi med bland annat KFS (arbetsgivarorganisationen för allmännyttiga bolag), SLA (arbetsgivarna i den gröna sektorn) och Svenska Kyrkan.

I Svenska Kyrkan kräver vi till exempel snabbare väg till trygg anställning och fria arbetskläder. För KFS-anställda inom konsult och service kräver vi bland annat garanterad löneökning för alla oavsett anställningsform, höjda lägstalöner och snabbare väg till fast jobb. Arbetsgivarna vill varken ha någon höjning av lägstalönerna eller några individgarantier vad gäller löneökningar. Det kan vi naturligtvis inte acceptera.

I veckan lämnade vi över våra krav vad gäller medlemmarna i Visita, alltså de som jobbar i köken på privata vårdinrättningar och skolor. Vi vill att arbetstidens förläggning alltid ska förhandlas med facket – även vid behovsanställningar.

Ja, ni ser. Oavsett avtalsområde är det höjda löner, trygga anställningar, anständiga scheman och god arbetsmiljö som Kommunal kräver. Det är på många sätt en klassisk avtalsrörelse. Den rör dels maktförhållandet mellan arbetsgivare och personal. Dels att arbetet ska betalas anständigt och kunna utföras under goda förhållanden.

Kolla gärna in hur det går i förhandlingarna mellan just din arbetsgivare och Kommunal. Här https://www.kommunal.se/laget-i-avtalsrorelsen-ditt-yrkesomrade lägger vi upp löpande information om läget. Och här https://kommunal.se/bli-medlem kan du bli medlem, om du inte redan är det. Ju fler medlemmar vi är desto bättre kollektivavtal har vi kraft att förhandla fram – då måste arbetsgivarna lyssna på oss!

Med 70 avtal att omförhandla under 2016 har Kommunal massor att göra – och goda chanser att verkligen förändra den svenska arbetsmarknaden till det bättre. Hur över en halv miljon välfärdsarbetare har det på jobbet spelar stor roll för hela det svenska samhället!

Lenita Granlund